+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Rabbin hikmetinden sual sorulmaz ama, domuzun yaratılış hikmetleri nelerdir acaba? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rabbin hikmetinden sual sorulmaz ama, domuzun yaratılış hikmetleri nelerdir acaba?
  Rabbin hikmetinden sual sorulmaz ama, domuzun yaratılış hikmetleri nelerdir acaba? 2. Asel
  Bayan Üye

  Rabbin hikmetinden sual sorulmaz ama, domuzun yaratılış hikmetleri nelerdir acaba?


  Bu sorunun kısa cevabı; imtihan sırrındandır. Zaten insanın dünyaya gönderiliş gayesi de budur.

  Yani, dünya herkes için imtihan dünyasıdır. Allah, insana pek çok istidat ve kabiliyet vermiştir. Bu istidatların inkişaf edip gelişeceği yer dünyadır. İnsandaki kabiliyetlerin gerek iyi yönde ve gerekse kötü yönde geliştirilmesi, ancak imtihanla olur.

  Nasıl ki, bir tıp öğrencisindeki doktorluk kabiliyetinin ortaya çıkması ve inkişaf etmesi imtihanla mümkündür. Aynen bunun gibi, Allah’ın emir ve yasaklarına uyup uymama şeklinde cereyan eden imtihan için de Allah; iyi-kötü, güzel-çirkin, hayır-şer, her şeyi yan yana ve iç içe yaratmıştır. Güzelliklerin işlenmesi halinde, onu işleyenlere ahrette mükâfat vereceğini, yasakların da yapılması halinde de bunun karşılığı olarak o kimselerin cezalandırılacağını bildirmiştir.

  Bununla beraber, Allah, varlıkları yaratmakla kendi kudretini, ilmini ve sanatını göstermiş olur. Domuzun etinin haram olması, onun yaratılışındaki sanat güzelliğine engel değildir.

  Diğer taraftan dünyanın ve içindekilerin dengesi için yaratılan bir çok hayvan vardır. Domuz da bunlardan biri olabilir.

  Elbette domuzun yaratılış gayesi sadece bu hikmetlerle sınırlı değildir. Bizim bilemediğimiz ve burada saymadığımız pek çok sebepler ve hikmetler de o yaratılışın sırlarındandır.

  Selam ve dua ile
  alıntı
+ Yorum Gönder