+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Allah´in adaleti sadece müslümanlar için mi geçerli yoksa müslüman olmayanlar için de Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Allah´in adaleti sadece müslümanlar için mi geçerli yoksa müslüman olmayanlar için de
  Allah´in adaleti sadece müslümanlar için mi geçerli yoksa müslüman olmayanlar için de mi geçerlidir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Allah´in adaleti sadece müslümanlar için mi geçerli yoksa müslüman olmayanlar için de mi geçerlidir?  Değerli kardeşimiz;
  Allah’ın adaleti müslüman olsun olmasın herkes için geçerlidir. Allah -dinine bakmadan- herkes için geçerli olmak üzere insanlara haksızlık ve zulüm yapmayı haram kılmıştır. İnsanlara zulmü haram kılan Allah’ın bizzat kendisi -adaletten ayrılıp- zulüm yapar mı?

  “Kim makbul ve güzel işler yaparsa kendi lehine, kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına asla zulmetmez”(Fussilet, 41/46) mealindeki ayette yer alan “Rabbin kullarına asla zulmetmez” mealindeki cümlede, din ayırımı yapılmadan, hiç bir kula zulmün yapılamayacağına, dolayısıyla herkese adaletli davranılacağına vurgu yapılmıştır.

  Bu konuda pek çok ayet vardır. Özellikle, doğrudan kâfirlere hitap eden bir ayetin meali şöyledir:

  “Allah yolundan saptırmak için kibirle kabararak tartışmasını sürdürür. Onun hakkı dünyada bir rüsvaylık olduğu gibi, kıyamet günü de ona can yakıcı azap tattıracağız.

  O vakit kendisine: “İşte bu, dünyada işlediklerinin cezasıdır. Yoksa Allah kullarına en ufak bir haksızlık bile yapmaz.” denilir”(Hac, 9-10).

  “Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görür. Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa, o da onu görür.” (Zilzal, 99/7-8) mealindeki ayet ise küçük-büyük hiçbir iyilik veya kötülüğün boşa gitmeyeceğini, mutlaka karşılığının verileceğini bildirir.

  "Zerre", görünür görünmez derecede gayet küçük karınca, güneş ışınında sezilebilen zerrecikler demektir. Burada maksat, beşer duyusunun ilgilenebileceği en küçük şeyle, sorumluluğun asgarisini bildirmektir. Asıl maksat, en küçük bir hayır veya şerrin Allah nezdinde kaybolmayacağını açıklamaktır.

  Selam ve dua ile
  ALINTI
+ Yorum Gönder