+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Kıyamet günü hak sahibi hakkından vazgeçmezse bir dânık [yarım gram gümüş] hak için Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kıyamet günü hak sahibi hakkından vazgeçmezse bir dânık [yarım gram gümüş] hak için
  Kıyamet günü hak sahibi hakkından vazgeçmezse bir dânık [yarım gram gümüş] hak için cemaat ile kılınmış kabul olmuş yediyüz namazı alınıp hak sahibine verilecektir. (Dürr-ül Muhtar) diye bir hadis var, açıklar mısınız? 2. Asel
  Bayan Üye

  Kıyamet günü hak sahibi hakkından vazgeçmezse bir dânık [yarım gram gümüş] hak için

  Dürrü'l-Muhtar'da bahsettiğiniz ifadeler şöyle geçmektedir:

  "Haberde geçtiğine göre, bir dânık için cemâatle kılınan yedi yüz namaz savabı alınacaktır."
  Açıklaması: «Haberde geçtiğine göre ilh» sözündeki haberden murad, bazı kitaplardaki bilgilerdir. Bunu «Eşbah» sahibi «Bezzaziye»den nakletmiştir. İhtimal ki bu kitaplardan maksad da semavî kitaplar yahud ulemanın kendi kitaplarında naklettikleri hadîslerdir.

  Dânık yahud dânek, dirhemin altıda biridir ki iki kırattır. Kırat da boş arpadır. Cemâatla kılınan yedi yüz (700) namazdan murad farzlardır. Çünkü cemaat farzlarda olur. «Mevâhib»de «Kuşeyrî»den naklen, «Yediyüz makbul namaz sevabı» denilmiş, cemaatle kaydı konmamıştır. «Mevâhip» Şârihi hulâsaten şöyle demiştir: «Bu, Allah Taâla'nın zalimi afv etmesine ve onu rahmeti ile cennetine koymasına aykırı değildir.». (bk. İbn. Abidin, Haşiyetu Reddi'l Muhtar, 1/439, Darul Fikr, 1979)

  Bu bilgiler ümitsizlik için değil, kul hakkının önemini vurgulamak içindir. Bu açıdan kişi ümit ve korku arasında olmalıdır. Ne ibadetlerine güvenip gurura kapılmalı, ne de günahlarından dolayı ümitsizlik yaşamalıdır.

  Selam ve dua ile
  ALINTI
+ Yorum Gönder