+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Tarsus un tarihi hakkında , tarsus un tarihçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarsus un tarihi hakkında , tarsus un tarihçesi
  tarsus un tarihi hakkında yenı, tarsus un tarihçesi, 2. Asel
  Bayan Üye

  tarsus un tarihi hakkında , tarsus un tarihçesi

  tarsus.jpg

  TARSUS'UN TARİHÇESİ

  Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden biri olan Tarsus aynı zamanda Kilikya'nın başkentiydi. Eski çağlarda tarihi, kültürel ve ekonomik yönleriyle en önemli kentlerinden biridir. Gözlükule Höyüğü'nde yapılan kazılar, bu yörede ilk yerleşmenin Yeni Taş Çağı dönemiyle başladığını ortaya koymuştur. Tarsus'un ismi ve kuruluşu hakkında, mitolojilerde ve eski yazarların anlatımlarında çeşitli bilgiler bulunmaktadır.
  Bir süre Asur egemenliğinde kalan yöre, daha sonra Perslerin, M.Ö. 333'te ise Büyük İskender'in yönetimine girmiştir. Büyük İskender, M.Ö. 333'da o yıl Gülek boğazından geçerek Tarsus düzlüğüne iner. Antik tarihçiler, İskender'in Tarsus'a geldiğinde, yorgun ve hasta olduğunu veya teri kurumadan Tarsus şelalesinin soğuk suyunda yıkanması ile hastalandığını, yazarlar.
  M.Ö. 66'da Kilikya bir Roma vilayeti olunca,Tarsus'da buranın merkezi durumuna getirilir. Tarsus'da bulunan kitabelerde, buranın özgür bir kent olduğu yazılıdır.Tarsus, Roma döneminde Kilikya'nın en önemli ve en büyük limanı haline geldi.Tarsus'un denizle bağlantısını sağlayan, eski adıyla Kydnos olan Tarsus çayıdır.Tarsus çayıyla beslenen ve şimdi Karabucak Ormanı içerisinde kalan Rehgma Lagün gölü, çok sayıda geminin barındığı korunaklı doğal bir iç liman olarak hizmet vermekteydi.
  Tarsus, Pavlus'tan başka, IV. yüzyılda yaşamış olan Diodoro adlı bir kilise büyüğünün şehridir. Diodoro 378 yılında Tarsus episkoposluğuna getirilir. O zamanki dini sapkınlıklarla mücadele etmiş olup yazdığı eserlerinden birçoğu günümüze kadar korunmuştur. 637'de Arapların işgaline uğramış, daha sonra Bizanslılar ve Araplar arasında sürekli el değiştirmiştir. 965'de Bizanslıların, 1082'de Selçukluların, 1097'de Haçlıların eline geçen Tarsus, 1516'da Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.
  Antik yazar Strabon, birçok filozof, dil bilgini ve şairlerin Tarsus'da yaşadığını, onların kültür hayatına olan etkilerini, her konuda büyük bir gelişme içindeki Tarsus'un bir bilim ve üniversite kenti olduğunu yazmaktadır.
  Müslüman Araplar ile Bizanslılar arasında bir uç kenti olan Tarsus, Antik Çağlarda olduğu gibi bu dönemde de ön plana çıkmış, İslam kültür ve sanatının önemli bir merkezi haline gelmiş, birçok İslam bilgini kente yerleşmişti.
  Antik Tarsus bugün tipik Akdeniz mimari özelliklere sahip birçok evleriyle zengin yeni Tarsus 'un 5-6 metre altındadır.
+ Yorum Gönder