+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Noterlik bürosu nasıl açılır şartları nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Noterlik bürosu nasıl açılır şartları nedir
  Noterlik bürosu nasıl açılır şartları nedir,
  k.bakmayın.sizden noterlik bürosu nasıl açabilirim ve açmak için şartları nelerdir.sizden öğrenebilirmiyim.adım kemal 2. Asel
  Bayan Üye

  Noterlik bürosu nasıl açılır şartları nedir


  SERBEST ,KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN AVUKATLAR İÇİN

  NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK “NOTERLİK BELGESİ”

  ALMAK İSTEYENLERİN VERECEKLERİ BELGELER

  1. Nüfus cüzdanı örneği. (Nüfus Müdürlüğünden Nüfus kayıt örneği veya Nüfus Cüzdanı noterden onaylı)

  2. Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

  3. Hukuk Fakültesi diploma veya çıkış belgesi, eğer şahıs Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi (İlgili fakülte, YÖK veya noter onaylı)

  4. Hükümlülüğünün bulunmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış belge. (18 yaşından sonra Ad, Soyad, doğum tarihi ve evlenme nedeniyle soyadı değişikliği gibi sabıka kaydı çıkarılmasına esas nüfus bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, önceki bilgilere göre alınmış sabıka kaydının da eklenmesi. )

  5. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, resmi tabib, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.

  6. İkamet adresi ve telefon numarası (Beyan şeklinde)

  7. Halen kayıtlı bulunduğu (Kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.

  8. Başka bir kurumda çalışıyor ise, sicil özeti veya hizmet belgesi, ayrıca hakkında halen siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma yada kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.

  9. Avukatlık ruhsatnamesinin Noterden, Türkiye Barolar Birliğinden veya ilgili Barodan (ruhsatnamesinin verildiği baro veya halen kayıtlı olduğu baro) onaylı örneği.

  10. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.

  11. 4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulune uygun, erkeklerde sakalsız ceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

  12. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.  * İletişim Adresimiz :Adalet Bakanlığı-Ek Bina

  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

  Ankara Bölge Adliye Mahkemesi

  Mustafa Kemal Mah. 2151 Cad. No:34 (06530)

  Söğütözü/ANKARA
  * Noterlik Belgesi Başvurusu hakkında bilgi alabilmek için 0 312 218 75 04 numaralı telefonu arayabilirsiniz.  * Ankara'dan başvuran müracaat sahipleri belgelerini bizzat müracaat ederek Genel Müdürlüğümüzden alabilirler.  HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN  NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK

  “NOTERLİK BELGESİ” ALMAK İSTEYENLERİN

  VERECEKLERİ BELGELER

  1. Nüfus cüzdanı örneği. (Nüfus Müdürlüğünden Nüfus kayıt örneği veya Nüfus Cüzdanı noterden onaylı)

  2. Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

  3. 1512 Noterlik Kanununun 7. Maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli numuneye uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME

  4. 4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulune uygun, erkeklerde ceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

  5. İdari Yargı Hakim ve Savcıları için Hukuk Fakültesi diploma ve çıkış belgesinin bir sureti (ilgili fakülte veya noter onaylı)

  6. Noterlik Belgesi verilmesi istemini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

  * Ankara'dan başvuran müracaat sahipleri belgelerini bizzat müracaat ederek Genel Müdürlüğümüzden alabilirler.
  BEYANNAME  1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre, noterliğe engel bir halim olmadığını, gerek cezai ve gerekse inzibati bir karar sonucu hakim, savcı, avukat ve memur olma niteliğini kaybetmediğimi mesleğin vakar ve haysiyetiyle bağdaşmayan herhangi bir meşgalede bulunmadığımı, mahkeme kararı ile tasarruf ehliyetimin sınırlandırılmış bulunmadığını, hakkımda aciz vesikası veya iflas kararı verilmemiş olduğunu beyan ederim. / / 201

  Adı ve Soyadı

  İmza
+ Yorum Gönder


noter nasıl açılır,  adalet bakanlığı hukuk işleri genel müdürlüğü noterlik bürosu,  hukuk işleri genel müdürlüğü noterlik bürosu,  noter nasil açilir,  noter bürosu nasıl açılır,  adalet bakanlığı noterlik bürosu