+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Allah tarafından mahlûkata gönderilen Peygamberlerin sayısı kaçtır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Allah tarafından mahlûkata gönderilen Peygamberlerin sayısı kaçtır?
  Allah tarafından mahlûkata gönderilen Peygamberlerin sayısı kaçtır?
  C-30) Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, diğer bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bindir. 2. Asel
  Bayan Üye

  Allah tarafından mahlûkata gönderilen Peygamberlerin sayısı kaçtır?


  Allah tarafından haber getirip insanlara yapacakları ve yapmayacakları şeyler hakkında Tanrı buyruklarını bildiren kimse; Tanrının elçisi, resul, nebi.
  Çeşitli etkiler ve düşünceler sonucu kutsal bilinen şeylere tapmadan sonra, toplumsal bir verim olarak, tanrılı dinler meydana gelmiş; toplumsal hayatın gittikçe evrim kazanması sonucu da Tanrı fikrinin doğması ile, Tanrı tarafından haber getirip, insanlara doğruyu söyleyen, Tanrı`nın buyruklarım ileten bir takım insanlar belirmeğe başlamıştır.Tevrat`ın ve Kuranın yazdığına göre, ilk peygamber Adem`dir. Adem, ilkin cennette yaşamış ve kendisine eş olarak Havva`yı seçmiştir. Sonra günah işleyerek cennetten kovulmuşlar ve yeryüzüne gönderilmişlerdir. Bütün insanlar, Adem ve Havvadan türemişlerdir.İslâm kaynaklarına göre ilk peygamberle son peygamber arasında yüz yirmi dört bin peygamber gelip geçmiştir. Kur`an`da ise bunların yalnız yirmi beş tanesinden söz edilmektedir. Bunlar da şunlardır: Adem, İdris, Nuh, Sud, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayip, Musa, Harun Zülfikil, Davut, Süleyman, İlyas, Yunus Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed. Yine Kur`an`da Nuh, İbrahim, Musa ve İsa dan övgü ile söz edilir. Her peygamber, kendi devri ile ilgili bir takım hükümler getirmiştir. Bu hükümler, peygamberlere gönderildiği söylenen kitaplar da yazılıdır. Bu kitaplardan Zebur, Peygamber Davut`a Tevrat, Peygamber Musa`ya, İncil, Peygamber İsa`ya, Kur`an, Peygamber Muhammed`e aittir.Bugün dünyada bulunan üç büyük dinin peygamberleri Musa (Musevilik), İsa (Hıristiyanlık) ve Muhammed`tir (Müslümanlık).
+ Yorum Gönder


allah tarafindan mahlukata gönderilen peygamber sayisi kactir