+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda İtitadde mezhebin nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İtitadde mezhebin nedir?
  İtitadde mezhebin nedir?
  C-39) Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebidir.


  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. Asel
  Bayan Üye

  İtitadde mezhebin nedir?


  İtitadde mezhebin nedir.jpg
  İtikadi mezhepler, Başlangıç itibariyle fıkıh ilmi olarak kabul edilen kelam, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır. Fıkıh ameli meseleler üzerinde, kelam ise itikadi meseleler üzerinde yoğunlaşmıştır. Muhammed zamanında bütün meseleler kendisi tarafından çözüldüğü için problem söz konusu olmamışsa da, sonraki dönemlerde Kur'an ve Muhammed'in yaşantısına göre içtihadlarda bulunmak zarureti hasıl olmuştur. Hicri birinci yüzyılın son çeyreğinde imani esaslardan kader konusu tartışılmaya başlanmıştır. Ayrıca siyasi sorunların itikadi boyuttaki çeşitli yansımaları itikadi mezheplerin doğumunda önemli rol oynamıştır. Örnek olarak büyük günah işleyenin durumu hususu verilebilir. Ortaya çıkan farklı siyasi mezhepler farklı itikadi temellere dayanmış, Ehl-i Sünnet'in de kendi içinde daha sonra çeşitli itikadi mezhepler barınmıştır.

  Bu süreç içerisinde itikadi mezhepler ortaya çıkmışlardır. Başlıcaları;

  Selefiyye= Eş'arilik ve Matüridilik kurulana kadar, Sünni Müslümanlar itikadi yönden Selefiyye'ye bağlı sayılırdı.
  Maturidiye=(Cumhuriyetten itibaren Türkiye, Pakistan, Bangladeş)
  Eşarilik = (16. yüzyılın sonundan yıkılışına kadar Osmanlı Devleti. 16. yüzyılda Ebus Suud Efendi ile Birgivi Mehmet Efendilerin tartışmalarının ana kaynağı bu konudur. Şeyhülislam Ebus Suud'dan sonraki şeyhülislamlar eliyle Eşarilik Osmanlının itikadi mezhebi olmuştur.
  Eşarilik ile Matüridilik arasında birtakım farklar mevcut ise de iki mezhep de birbirlerini doğru bilmekte ve Ehl-i Sünnet olarak tabir etmektedir
+ Yorum Gönder