+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Kapitülasyonlar ilk olarak hangi amaçla kıme verıldi? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kapitülasyonlar ilk olarak hangi amaçla kıme verıldi?
  kapitülasyonlar ilk olarak hangi amaçla kıme verıldi? 2. Asel
  Bayan Üye

  kapitülasyonlar ilk olarak hangi amaçla kıme verıldi?  (Kapütülasyonlar sayfasından yönlendirildi)Kontrol edilmemişGit ve: kullan, ara
  Osmanlı Kapitülasyonları, Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak , imtiyaz ve ayrıcalıklardır. Kapitülasyon kelimesi Latince Capituliumdan türetilmiştir. Kral yada Kilise emirnamelerinin bölümleri anlamına gelir ve savaş sırasında bir ordunun veya kentin teslimi ile ilgili olarak kullanılır. Ancak bu daha sonra Avrupalı Hıristiyan uyrukların İslam Ülkelerinde Sahip oldukları haklar için kullanılır.

  İlk Kapütülasyon 1536 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransız uyruklulara iyi niyetle verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin verdiği kapitülasyonlara örnek olarak Osmanlı kentlerinde serbest ticaret yapabilme hakkı, yabancıların kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda Osmanlı Mahkemeleri yerine yabancı konsolosluklara yargı yetkisi tanınması, Osmanlı topraklarında seyahat, taşımacılık ve satış serbestliği, Osmanlı sularında yabancı bayrakla vergi ödemeden gemi işletme Kabotaj hakkı verilebilir.Kabotaj ve Yabancı konsoloslara kendi mahkemelerini kurup yargı yetkisi verilmesi Osmanlı egemenliğine büyük zararlar veriyordu. Zira bu mahkemeler genellikle Osmanlı Alehine kararlar veriyordu.

  Kağıt üzerinde Osmanlı vatandaşları da Avrupa devletlerinde, bir Avrupalının Osmanlı ülkesindeki sahip olduğu haklara sahipti. Ancak Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktaydı ve Avrupa ülkelerinde ticaret yapacak herhangi bir sanayii veya fazla tarım ürünü yoktu. Ayrıca Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ne mal satarken ihraç ederken gümrük vs vergisi ödemeden mal satabilmelerine karşın, Osmanlı mallarının Avrupaya girişinde ise yüksek gümrük vergisi alıyorlardı. Ayrıca Osmanlı vatandası bir ilden başka bir ile mal taşımak için yerel kadıya yüksek vergi ve harçlar ödemek zorundaydı..Yani Istanbul'dan Ankara'ya mal götürmek isteyen Osmanlı vatandaşı Yüksek vergiler öderken Fransız vatandası hiç bir vergi vs ödemeden mal getirip götürebiliyordu..Kapütülasyonlar fiilen Osmanlı Devleti'ne büyük dez avantajlar getiriyordu.
+ Yorum Gönder