+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda İşletme mezunuyum Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İşletme mezunuyum
  Merhaba, işletme bölümü mezunuyum hangi alnlarda yüksek lisans yapabilirim? ales de nasıl bir yol izlemeliyim eşit ağırlık olarak mı yoğunlaşmalıyım yoksa sözel alan ile yoğunlaşarak hangi alanlara yüksek lisans başvurusu yapabilirim? 2. Asel
  Bayan Üye

  işletme mezunuyum

  İşletme Yüksek Lisans Programı

  Programın Amacı

  Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

  İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecelk bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.


  Bu eğitim ile
  Mezun olanlar üretim ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilecek,
  Doktora eğitimi yapmak isteyenler için sağlam bir temel oluşturulacaktır.

  Programın Yapısı
  Program toplam 48 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
  Bütün dersler 500 kodludur.
  Bütün dersler 3+0 kredilidir.
  Toplam 48 kredilik dersin 36 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
  Öğrenciler 4 seçmeli ders almak zorundadır.
  Zorunlu derslerin 4 tanesi (12 kredi) ingilizce olup, programda çok sayıda seçimlik İngilizce ders bulunmaktadır.

  Başvuru Koşulları
  İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Başvuru Koşullarına ek olarak
  ALES puanının en az 85 (eşit ağırlık) olması veya GMAT puanının en az 600 olması
  Lisans not ortalamasının 4 üzerinden 2.75, 100 üzerinden 70 olması
  İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümünlerinden mezun olanlar hariç herhangi bir bölüm/program kısıtlaması yoktur.
  Yabancı uyruklu kontenjanından gelen öğrencilerin TÖMER'den Türkçe bildiklerine dair belge getirmeleri gerekmektedir.

  Zorunlu Dersler

  1. Yarıyıl
  ISS501E Management Statistics
  ISS503E Financial Accounting
  ISS505 Yönetim ve Organizasyon
  ISS507E Managerial Economics
  ISS509E Marketing Management

  2. Yarıyıl
  ISS500E Quantitative Decision Techniques
  ISS502 Üretim Yönetimi
  ISS504E Corporate Finance
  ISS506 İşletme Hukuku
  ISS508E Organizational Behavior

  3. Yarıyıl
  ISS511 İnsan Kaynakları Yönetimi
  Seçmeli
  Seçmeli

  4. Yarıyıl
  ISS510 Stratejik Planlama ve Yönetim
  Seçmeli
  Seçmeli
  ISL598S Dönem Projesi

  Seçmeli Dersler

  ISS531E International Finance
  ISS533 Sermaye Piyasası Hukuku
  ISS534 Tahmin Teknikleri
  ISS532E Financial Markets and Institutions
  ISS551 Yönetim ve Organizasyon’da Yeni Yaklaşımlar
  ISS552 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
  ISS553 Ekonomi Hukuku
  ISS554 Olaylarla İşçi-İşveren İlişkileri
  ISS555 Elektronik Ticaret Stratejileri
  ISS523E Global Marketing
  ISS524 Pazarlama Araştırması
  ISS532S Integrated Marketing Communications

  Yürütme Kurulu

  Doç. Dr. Şebnem BURNAZ
  Öğr. Gör. Dr. Zeynep Erden BAYAZIT
  Yrd. Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ

  Akademik Kadro

  Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
  Prof. Dr. Sıtkı GÖZLÜ
  Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE
  Prof. Dr. Savaş TAŞKENT
  Prof. Dr. Ayhan TORAMAN
  Prof. Dr. Nimet URAY
  Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN
  Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR

  Prof. Dr. Burç ÜLENGİN
  Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ
  Doç. Dr. Şebnem BURNAZ
  Doç. Dr. Oktay TAŞ
  Doç. Dr. Raziye SELİM
  Doç. Dr. Sencer ECER

  Doç. Dr. Aslı SÜDER
  Doç. Dr. Özgür KAYALICA
  Doç.Dr. A.Banu Elmadağ BAŞ
  Yrd. Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
  Yrd. Doç.Dr. Mehmet ERÇEK
  Yrd. Doç. Dr.Elif KARAOSMANOĞLU
  Yrd. Doç.Dr. Özgür ÖZTÜRK
  Yrd. Doç. Dr. Bersam BOLAT
  Yrd. Doç.Dr. Tolga KAYA
  Yrd. Doç. Dr. Deniz TUNÇALP
  Öğr. Gör. Dr. Gonca ULUBAŞOĞLU
  Öğr. Gör. Dr. İdil Vedia EVCİMEN
  Öğr. Gör. Dr. Zeynep Erden BAYAZIT
+ Yorum Gönder