+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Yasaların anayasaya uygun düzenlenmesinin nedeni nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yasaların anayasaya uygun düzenlenmesinin nedeni nedir
  Yasaların anayasaya uygun düzenlenmesinin nedeni nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  Yasaların anayasaya uygun düzenlenmesinin nedeni nedir  Anayasa, devletin temel işlevini yerine getirecek organları betimleyen ve görev dağılımı yapan,devlet-birey ve birey-birey arasındaki ilişkileri düzenleyen,temel hak ve özgürlükleri koruyan ve aynı zamanda sınırlama getiren normlar normu diğer bir ifadeyle aşkın normdur Normlar hiyerarşisinin en üst kademesinde bulunan anayasaya tüm alt normlar uygun olmak zorundadır Yasa değişiklikleri toplumun ihtiyaçları ve gelişimiyle yasalar arasındaki uyumu sağlamak amacıyla yapılır ve hem bu değişiklikler hem de ilk yapılan yasalar anaysaya uygun olmalıdır
+ Yorum Gönder