+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Afet Müdahale Elemanı Nerelerde çalışabilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Afet Müdahale Elemanı Nerelerde çalışabilir
  Afet Müdahale Elemanı nerelerde çalışabilir 2. Asel
  Bayan Üye

  Afet Müdahale Elemanı Nerelerde çalışabilir


  (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

  (2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

  a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

  b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

  c) Ev hizmetleri.

  ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

  d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

+ Yorum Gönder