+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Forumunda Çocuk Gelişiminde Anaokulu Eğitimi Neden Önemlidir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Çocuk Gelişiminde Anaokulu Eğitimi Neden Önemlidir?
  Çocuk Gelişiminde Anaokulu Eğitimi Neden Önemlidir?


  Anaokulları 3- 6 yaş grubu çocukların eğitiminin verildiği kurumlardır. Anaokullarını ailenin çocuk üzerindeki rolüne katkıda bulunan; çocuğun sosyal , duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimi destekleyen kurumlar olarak değerlendirmek gerekir. Çocuk doğumdan 3 yaşa kadar olan süreçte ben merkezcidir. Bu dönemde paylaşmayı istemez, birebir ilişki kurmak ister, yalnız oynamaktan rahatsızlık duymaz. 3 yaştan sonraki dönemde ise yaşıtlarıyla birlikte olabileceği oyun gruplarına ihtiyacı vardır. Çocuk oyun gruplarında arkadaşlık kurmayı ve arkadaşlığı sürdürmeyi öğrenir. Böylece ben merkezli bir yaşantıdan paylaşma, kendini kabul ettirme gibi sosyal becerilerin yer aldığı bir yaşantıya yönelir .
  Anaokulları çocuğun sadece oyun oynadığı yerler olarak düşünülmemelidir. Oyun çocuk için ihtiyaçtır. Çocuk anaokulunda en iyi oyun ortamını bulur, akran gruplarıyla işbirliğini geliştirir. Çocuk kendi hakkını korurken başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi öğrenir. Uzun yıllara dayalı araştırmalarda çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte bireyin kişilik yapısına tavır,alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği görülmüştür. Aslında yapılan araştırmalar insan hayatı boyunca kazanacağı niteliklerin %60ını bu dönemde kazandığını göstermektedir.

  Anaokullarında, eğitim bilgi aktarımından çok, sözel faaliyetlerin geliştirildiği ve çocuğun yeteneğinin ortaya çıkarıldığı ortamlar olmalıdır. Froebelin deyişiyle: Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.

  Anaokulu eğitim programları çocuğun zihinsel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimini destekleyebilmelidir. Yapılan araştırmalarda , 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin %50sinin 4 yaşına, %30unun ise 4 yaşından 8 yaşına kadar oluştuğu, 18 yaşına kadar gösterilen okul başarılarının %33ünün 0-6 yaşına kadar aldıkları eğitime bağlı olduğu görülmüştür.

  Anaokulları çalışan anneler için 3 yaş sonrası, çalışmayan anneler için ise 4 yaş sonrası düşünülmelidir. Bu süreçte aile iletişimi ve okul-aile etkileşimi oldukça gereklidir. Anaokulu aileye çocuğun gelişim sürecine destek olmak için vardır. Aileye yardımcı kurumlardır.Böylece farklı aile yapılarından gelen çocuklar ortak eğitim hedefleri doğrultusunda sosyal, bilişsel ve duygusal olarak desteklenir.

  Etkili Bir Anaokulunun Eğitim Hedefleri Aşağıdaki Şekilde Olmalıdır

  Temeli okuma yazma ve öğrenmenin olması için gerekli olan becerilerin, dinleme,konuşma, oynama aktivitelerinin, gelişimini sağlama
  Çocukların duygularını ifade edebilme becerilerinin gelişimini sağlama
  Çocuğun kelime dağarcığını geliştirme
  Çocuğun kendileri ile ilgili olumlu duygular geliştirme ve kendilerini tanıma becerilerini geliştirme
  Karar verme becerileri geliştirme
  Çocuklara çevrelerindeki dünyayı algılama ve tanıma fırsatları tanıma

  O halde anaokulları anne ve babalar için sadece çocuklarını bırakabilecekleri
  yerler olarak düşünülmemelidir. Anaokulu sıcak anne kucağından sonra dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. En önemlisi çocuklar anaokulunda öğrenmeyi öğreniyorlar.Yapılan araştırmalar anaokullarındaki eğitimin önemini çeşitli boyutlarıyla ortaya koymuştur. Bu nedenle çocukların anaokulu eğitimi almaları gereklidir.
 2. sekiz
  Yeni Üye

  Çocuk Gelişiminde Anaokulu Eğitimi Neden Önemlidir?


  Anaokulu,kreş,yuva ve çocuk evlerinin öğrenci işleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu tüm konularda çözüm üretmek amacıyla hazırlanan ve şu anda Türkiye genelinde 16 ilde kullanılan, devlet ve özel anaokullarına göre hazırlanmış ilk öğrenci takip programı olan “8de8 Anaokulu Öğrenci ve Aidat Takip Programı”nın genel özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

  Öğrenci Kayıt İşlemleri:
  Ön kaydı yapılan öğrenciler arasından asıl kayda otomatik veri aktarımı yaparak diğer kayıtları yedek listede saklayabilirsiniz. (İstediğiniz kriterlere uygun olarak sıralama yaptırma özelliğini kullanarak ön kayıtlardaki müracaatlar arasından zahmetsiz şekilde seçim yapabilirsiniz.)
  Öğrencinin başvuru formu ve acil durum belgesi çıktılarını, istediğiniz anda yazıcınızdan alabilirsiniz.
  Öğrenci künye defterini ekstra hiçbir işlem yapmadan yazıcınızdan alabilirsiniz,
  Sınıflara göre öğrenci listeleriniz otomatik olarak oluşur ve istediğiniz anda inceleme yapabilirsiniz.
  Öğrenci Belgesini istediğiniz zaman yazıcınızdan alabilirsiniz.
  Öğrencinin gerekli tüm bilgilerini ( Anne, baba adı telefon vs bilgileri, aidat, devamsızlık durumları) bir A4 boyutunda yazıcıdan alabilirsiniz.

  Öğrenci Devamsızlık Takibi:
  Gelmeyen öğrencilerin gelmediği gün,(Mazeretsiz, İzinli ya da Raporlu olarak ayrıntılandırılabilir) kaydının yapılması ile aylık sınıf devamsızlık çizelgesi otomatik olarak hazırlanır ve yazıcıdan çıktısı alınabilir.
  Gerektiğinde istenen öğrencinin bütün devamsızlık bilgileri ayrıntılı olarak incelenebilir.

  Öğrenci Aidat İşlemleri Takibi:
  Öğrencinin tam gün, yarım gün olması, birden fazla kardeş olması yada öğretmen çocuğu olması gibi durumlara göre ödeme miktarlarını görerek, aidat ödemelerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.
  Aidat ödemelerini isterseniz sınıflara göre, isterseniz öğrenci adına göre, isterseniz aidat dönemine göre listeleyerek inceleyebilirsiniz.
  Aidat ödemeyenlerin ayrıntılı listesini alabilmenin yanı sıra isterseniz, öğrenci velisine ödeme yapılmayan dönemler için otomatik uyarı mektubu hazırlayıp yazıcınızdan alabilirsiniz.

  Toplu SMS ve e-posta Gönderme:
  Öğrencilerin velilerinin cep telefonlarına veya mail adreslerine toplu olarak aidat durumlarını bildiren mesaj atabilirsiniz, isterseniz genel duyurularınızı ve özel günlerdeki kutlamalarınızı otomatik olarak cep telefonlarına veya mail adreslerine mesaj olarak gönderebilirsiniz.

  Arşiv:
  Sene sonunda tüm öğrencilerinizi arşive kaydederek, ertesi yıl kaydı yapılacak öğrenciyi arşivden asıl kayda geri alabilirsiniz.
  Arşiv inceleme seçeneği sayesinde geçmiş döneme ait bütün yıllardaki kayıtlarınızı bütün bilgileri ile görüntüleyebilirsiniz.

  Göreceli İnceleme:
  İster arşivden isterseniz asıl kayıtlar arasından öğrencinin istediğiniz tüm bilgilerinden, (Öğrencinin Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Kan Grubu, Ev Adresi, Ev Telefonu, Sınıfı, Okula başlangıç tarihi, ayrıntılı nüfus cüzdanı bilgileri, Annesinin ve Babasının ayrı ayrı Adı Soyadı, Mesleği, En son mezun olduğu okul, İş adresi , İş telefonu, Çalışma saatleri, 3. şahsın Adı Soyadı, Yakınlık Derecesi, İş Adresi, İş Telefonu, Ev Adresi, Ev Telefonu) sadece istediklerinizi belirterek istediğiniz gibi kendi listenizi oluşturabilirsiniz.

 3. Ömer
  Devamlı Üye
  Ana okulu eğitimi çocukların eğitime en çok elverişli dönemler olduğu için çocuklara o yaşta hangi bilgiyi verirsek o bilgi aklında kalır ve geri kalan hayatını hep etkiler.
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  Çocuk gelişiminde anaokulunun önemi okula hazırlık niteliği taşıması çocukların toplumsallaşmasına olanak tanıması ve çocukların bütün gelişim alanlarının desteklenmesine yönelik eğitim verilmesi nedeni ile önemlidir.

+ Yorum Gönder