+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda öss de çıkmış masal soruları lazım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  öss de çıkmış masal soruları lazım
  arkadaşlar çok acil öss de çıkmış masal soruları lazım bulan varsa yardımcı olabilir mi lütfen? 2. HARBİKIZ
  Moderator

  ÖSS de çıkmış sorulur hakkında bilgi

  1. “İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların, ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dün*yasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim gör*müş bir köpek, başka bir köpeği eğitemez."
  Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?
  A) benzetme B) ilişki kurma C) örneklendirme D) kanıtlama E) karşılaştırma
  (1981 - ÖSS)

  2. “Korku bir ruh halidir, ikide bir gelip giden, bizi yoklayan, dengeleyen Yüreklilik ise büyük kor*kular önünde kendimizi yitirerek yaptığımız atı*lımdır. Her şeyi göze almak değildir; ölüme, teh-ikeye meydan okumak değildir, yapacak başka bir şey olmaması halidir."
  Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuş*tur?
  A) betimlemeye B) karşılaştırmaya C) Tanımlamaya D) tartışmaya E) örneklendirmeye
  (1981 - ÖYS)
  3. Şiirlerinde gereksiz sözcüklerden olabildiğince Kaçınıyor. Sıfatlar, benzetmeler için de böyle bu. Okuyucuyu birtakım soyut, düğümlü sözcüklerle yorduğu da söylenemez. Öğretici bir hava taşı*mamalarına karşın, yine de bu şiirlerde bir eksik*lik var: Başka şiirleri anımsatıyor; bunları daha önce okumuş gibi bir duyguya kapılıyorsunuz." diyen bir eleştirmenin sözünü ettiği şiirlerde bulduğu eksiklik nedir?
  A) Yalınlık B) İçtenlik C) Yoğunluk D) Özgünlük E) Açıklık
  (1982-ÖSS)

  4. "Turna katarları geçiyordu gölün üstünden, göl*geleri maviye dönüşerek. Van Gölü, günün her anında bir renk cümbüşünde yunup arınıyordu. Bir bakmışsın, göl bir anda som turuncuya kesmiş. Bir bakmışsın, gölün ucundan bir mor şimşeği girmiş, bütün gölü som mora boyayarak öteki ucundan çıkmış, ak köpüklü dalgalarla bütün gö*lü süsleyerek."
  Bu betimlemede (tasvirde) bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşitsel öğelere yer verme
  B) Ayrıntılar üzerinde yoğunlaşma
  C) Görsel öğelere ağırlık verme
  D) Doğayı devinim içinde yansıtma
  E) Doğa olaylarını kişileştirme
  (1982 - ÖSS)

  5. "Ankara, tarihin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Bu*rada kerpiç bir duvardan İyonya tarzında bir sü*tun başlığı fırlar; bir türbe merdiveninin basama*ğında bir Roma konsülünün şehre gelişini kutla*yan bir taş görünür. Ahi Şerafettin'in türbesini, asırlardır Greko Romen aslanları bekler. Bu yüz*den Aslanhane adını alan caminin mihrabında Etilerin toprak ve bereket ilahesinden başka bir şey olmayan bir yılan, meyveler arasında dola*nır."
  Yazar, parçanın ilk cümlesindeki savını inandı*rıcı kılmak için aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurmuştur?
  A) Örneklemelere ağırlık verme
  B) Öyküleyici anlatım yolunu seçme
  C) Konuyu tartışma içinde sunma
  D) Okurun hayal gücüne dayanma
  E) Kanılarını öne çıkarma
  (1982 - ÖYS)
  6. "Güzelliğin görece olduğu doğru değildir. Toplu*mu oluşturan bireyler birçok 'güzel' tanımında birleşiyor. Bir bakıma moda konusuna benziyor bu. Moda, başlangıçta bir tür kişisel ve yaratılan güzelliktir; yeni olduğu için de görecedir. Ancak bu yaratılan güzellik gerçekte ortak bir çabanın ürünüdür. Eliot'un dediği gibi Bugün geçmişle yönetilir; geçmiş de bugünle değişime uğrar.' Ni*tekim bunun böyle olduğunu, güzelliğin ortak bir çabadan kaynaklandığını, geçmiş yıllarda yapı*lan on araştırmadan sekizi doğruluyor."
  Bu parçada öne sürülen düşünceyi açıklamak için şu yollardan hangisine başvurulmamış*tır?
  A) Tanımlamaya yer verme
  B) Örneklendirmeye gitme
  C) Karşılaştırmaya başvurma
  D) Tanık gösterme
  E) Sayısal verilerden yararlanma
  (1983 -ÖYS)
 3. HARBİKIZ
  Moderator
  7. "Yazarlıkta ilk öğretmenim annemdir. Annem, İstanbulluydu. Anadolu'yu yakından görüp tanı*mıştı. Halkın dil ve düşünce gerçeklerini içine iyi*ce sindirmişti. Okur yazardı, ama gramer bilmez*di. Edebiyat bilgisi kıt bir kadındı. Sezgisi güçlüy*dü. Yazdıklarımı anneme okur, nasıl olduğunu sorardım. Yazdıklarımın kimi yerlerini, 'Burası ol*mamış.' diye eleştirirdi. Nedenini sorduğumda, 'Böyle denmez de ondan.' derdi."
  Parçaya göre, yazarın annesinin, onun anlatı*mında bulunmasını istediği nitelik nedir?
  A) doğallık B) duruluk C) akıcılık D) özlülük E) tutarlılık
  (1984-ÖSS)

  8. Herkes nezle olur ama, herkes saman nezlesi ol*maz. Acaba niye? işe polenden başlayalım. Adı, çiçektozu ama, ille de çiçeklerden gelmesi şart değil, iğde, kayın, gürgen, çınar, kavak gibi ağaç*lardan, yapraklardan, otlardan hatta mantarlar*dan da geliyor. Baharla birlikte çiçeklenme baş*layınca soluduğumuz havaya polen dolmaya başlıyor; ağzımıza, burnumuza giriyor.
  Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden han*gisi söylenebilir?
  A) Gereksiz ayrıntılara yer verilmiştir.
  B) Konuşma havası içinde yazılmıştır.
  C) Söz oyunları yapmaya özenilmiştir.
  D) Değişik örnekler verilerek konu dağıtılmıştır.
  E) Terim kullanmaktan kaçınılmıştır.
  (1986 -ÖSS)

  9. Kenar mahalleler. Birbirine geçmiş, yaslanmış tahta evler Kiminin kaplamaları biraz daha karar*mış, kiminin balkonu biraz daha eğrilmiş, kimi bi*raz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Hepsi hastadır; onları seviyorum; çünkü onlar*da kendimi buluyorum.
  Bu parçanın anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
  A) Betimleme (tasvir)
  B) Tartışma
  C) Açıklama
  D) Öyküleme (hikâye etme)
  E) Örnekleme
  (1987 -ÖYS)

  10. Edebiyatın konusu insandır, doğadır; edebiyat bütün olanaklarıyla insanı tanıtmaya yönelmiştir. Eleştirinin konusu ise eserdir; amacı eseri tanıt*mak ve değerlendirmektir. Edebiyatta dolaysız bir yaratma söz konusudur. Eleştirmen ise dolay*lı yaratan kişidir. Yargılanacak bir eser olmadıkça eleştiri de olmaz.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han*gisi ağır basmaktadır?
  A) Örneklendirme B) Karşılaştırma C) Tanıtma D) Tartışma E) Öyküleme
  (1988 –ÖYS)

  11. Önce karanlıkta yüzün ışıdı. Sis açıldıkça kendini ele verdin İstanbul. Güverteden bakınca gözleri*ne inen aydınlığı gördüm. Demir aldım. Uzakla*şan gemi değil, İstanbul’du. Kurşun kuleler, mi*nareler, uğultulu taş yapılar, ışıyan yüzünle eriyip gittiler boşlukta. Ayrıldık. Ama başka kentlere, yeni limanlara doğru dümen kırdığım bu uzun, hâlâ sonu gelmeyen yolculukta beni yalnız bırak*madın. Gittiğim ülkelerde hep seni yaşadım. Sen ey ay yüzlüm benim!
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangi*si yoktur?
  A) Sözcüklerin duygusal anlamından yararlan*ma
  B) Kişileştirme sanatına başvurma
  C) Betimleyici öğeler kullanma
  D) Hitaplardan yararlanma
  E) Tanımlamalarla söyleyişte yoğunluk sağlama
  (1991 - ÖYS)

  12. Köyden kasabaya taşınmıştık. Cadde üstünde, sol tarafta bahçesi olan, beyaz boyalı bir ev satın almıştık. Bahçemizden, komşu bahçeden gelen küçük bir su yolu geçiyordu. Bu su, yan duvarın altından aşağıdaki bahçelere akıyordu. Bizim bah*çenin bir köşesinde ufak bir tel kümes vardı. Dip tarafa domates, biber, yeşil salata ekilmişti. Cad*de tarafında sardunyalar, pembe karanfiller, hanımelleri bulunurdu.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangi*lerine başvurulmuştur?
  A) Açıklama - öyküleme 3) Tartışma - betimleme
  C) Öyküleme - betimleme
  D) Açıklama - tartışma
  E) Örneklendirme - öyküleme
  (1991 - ÖYS)

  13. Akçakavakların, dişbudakların arasından geçerek yeşil çam ormanına giriyorum. Yoğun bir reçine kokusu duyuyorum. Çevrem yeşilin değişik ton*larıyla donanmış. Az ileride kalın gövdeli, yaşlı bir çam ağacı görüyorum. Altına oturuyorum. Kekik kokulan geliyor burnuma.
  Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi duyu*lardan yararlanılmıştır?
  A) Görme - koklama
  B) Koklama - işitme
  C) işitme - dokunma
  D) Koklama - dokunma
  E) Görme - işitme
  (1991 - ÖYS)

  14. Çevrede binlerce ağacın milyarlarca dalı ve yap*rağı arasında kaybolmuş kuşların cıvıltısı Gün ışığının rengarenk tonları Şırıl şırıl akan küçü*cük dereler Ayaklarınızın altında çıtırdayan yeşil, kızıl, kahverengi yapraklardan oluşan bir halı Kısacası burası doğanın güzelliğine doyamadığınız, hayran kaldığınız, kalabalıktan uzak bir din*lenme yeri.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdaki yolların hangisine başvurulmamıştır?
  A) Sıfatlardan yararlanma
  B) Kişisel duyguları belirtme
  C) Bitirilmemiş cümleler kullanma
  D) Gözlemlere yer verme
  E) Kişileştirme sanatına yer verme
  (1992 - ÖYS)

  15. Derken davul zurna çalmaya başladı. Önde da*vulcu, bir öne bir arkaya eğilip belindeki püskül*leri savurarak yürüyor, davulunu gümbürdetiyordu. Ardında zurnacı, zurnasının ağzını bir o yana bir bu yana çevirerek çalıyordu. Davulcuyla zur*nacının ardına takılmış birkaç çocukla onları izle*yen bir kedi vardı. En önde ise dili dışarıda bir kö*pek, havlayarak koşuyordu.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han*gisi ağır basmaktadır?
  A) Tanımlamalara yer verme
  B) Varlıkları ayırıcı özellikleriyle anlatma
  C) Örneklendirmelerden yararlanma
  D) Karşılaştırmalara başvurma
  E) Anlatılanları nedenleriyle belirtme
  (1992-ÖYS)
 4. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Aşağıdaki cümlelerini hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Edebiyat-t Cedide sanatçıları hikaye ve romanda realizm ve natüralizm. şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisinde ka1mışlardır.
  B) Tanzimat edebiyatının ilk döneminde eser veren romancılarımızda romantizm akımının etkileri görülür.
  C) Edebiyat-ı Cedide sanatçıları, şiir, hikaye, roman. fıkra. makale türlerinde eser vermişlerdir.
  D) Ömer Seyfettin, hikayelerinin konularını, günlük hayattaki gözlemlerinden, çocukluk anılarından ve tarihten almıştır.
  E) Türk edebiyatının ilk realist eseri. Recaizade Mahmut Ekrem’in intibah adlı romanıdır.

 5. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek. ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikayelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinç altına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.
  Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B)Abdülhak Şinasi Hisar
  C)Ahmet Hamdi Tanpınar
  D)Namık Kemal
  E)Hüseyin Rahmi Gürpınar

+ Yorum Gönder


masal soruları,  masalla ilgili sorular,  masal ile ilgili çıkmış sorular,  masal ile ilgili sorular,  öss de çıkmış masal soruları ve cevapları