+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda Bugüne kadar hazreti muhammedin seceresi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bugüne kadar hazreti muhammedin seceresi
  Bu ğünümüze kadar gelmiş hazreti muhammedin evladı resulullahtan bir sıralama seceresi varmıdır 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Hz. Muhammed'in Şeceresi

  hz.-muhammedin-eceresi1.pnghz.-muhammedin-eceresi2.jpg

  Hz. Muhammed (sav), Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’e nisbetle İsmailîler diye de anılan ve iki büyük Arap topluluğundan birini teşkil eden Adnanîler’e mensuptur. Soy kütüğünün yirmi birinci göbekten atası olan Adnan’a kadar uzanan kısmı güvenilir bulunarak zikredilmiş, ondan sonrası Hz. Peygamber'in de işaretiyle yaygınlık kazanmamıştır. Bizzat kendisi tarafından kabul edilip bütün İslam kaynaklarınca zikredilen soy kütüğü şöyledir:
  Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ’b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead b. Adnan
+ Yorum Gönder