+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda çiçekli bitki konusu ile ilgili slaytlar veya yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  çiçekli bitki konusu ile ilgili slaytlar veya yazılar
  merhabalar bana fen ve teknoloji dersinden çiçekli bitki konusu ile ilgili slaytlar veya yazılar lazım 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Çiçekli Bitkiler  Çiçekli bitkiler (Phanerogamea); Alm. Phanerogamen, Blütenpflanzen, Fr. Phanerogames (pl.), İng. Phanerogamia plants. Erkek ve dişi organların açıkça gelişmiş olduğu ve bir tohum teşekkülü görülen bitkilere verilen ad. Tohumlu-çiçekli bitkiler (Spermatophyta) olarak da bilinirler. Açık tohumlular (Gymnospermea) ve kapalı tohumlular (Angiosperea) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bu tür bitkiler, bitkilerin en gelişkin olanlarıdır. Boyları birbirinden far
  Çiçekli Bitkiler hakkında ansiklopedik bilgi
  Çiçekli bitkiler (Phanerogamea); Alm. Phanerogamen, Blütenpflanzen, Fr. Phanerogames (pl.), İng. Phanerogamia plants. Erkek ve dişi organların açıkça gelişmiş olduğu ve bir tohum teşekkülü görülen bitkilere verilen ad. Tohumlu-çiçekli bitkiler (Spermatophyta) olarak da bilinirler. Açık tohumlular (Gymnospermea) ve kapalı tohumlular (Angiosperea) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bu tür bitkiler, bitkilerin en gelişkin olanlarıdır. Boyları birbirinden farklı olan bu bitkiler çevremizde gördüğümüz bitkilerin büyük bir kısmını teşkil ederler. Yapıları, birbirinden farklılık arz etmesine rağmen hepsinde de klorofil mevcuttur. Besinlerini fotosentez yoluyla yaparlar. Tohumlarını meyve (yemiş) denilen kapların içine saklarlar.

  Ekseriya her çiçeğin dışında onu kuşatan “çanak yaprağı” denilen birçok yeşil yaprak bulunur. Bu yapraklar bazı çiçeklerde birbirine yapışmış da olabilir. Çanak yapraklar, çiçeği daha tomurcuk halindeyken diğer bölümleri çevreleyerek muhafaza ederler. Bitki çiçek açtığı zaman çanak yapraklar ya dökülür veya geriye doğru kıvrılırlar. Çanak yapraklarının içinde diziliş, şekil ve renk bakımından büyük farklılıklar gösteren “taç yapraklar” bulunur. Umumiyetle bu taç yapraklar birbirleriyle birleşmiş iri ve parlak renklidirler. Haşereleri bitkiye çekme vazifesi görürler. Taç yaprakların içinde iğneye benzeyen ipçik (stamen), başçık (anter)tan meydana gelen erkek organlar vardır. Bu organların vazifesi “polen” denilen sarı çiçek tozunu hazırlamaktır. Çiçeklerin ortasında bir veya birden fazla “karpel” denilen meyve yaprakları ve bunların iç kenarlarına tutunmuş sonradan tohum haline gelen bir çok yumurtacık (tohum taslağı) bulunur. Meyve yapraklarının boru gibi bükülüp kenarlarının bitişmesinden dişi organ (pistil) meydana gelir. Bu organ genelde sürahi biçiminde olup, ortada şişkince bir yumurtalık (ovaryum), stilus denen bir boyuncuk ve üstte stigma denen bir tepecik bulunur.

  Ekseri çiçeklerde dişi organ ile erkek organlar beraber, bazılarında ise ikisinden birisi bulunur. Mesela kabakta her ikisi birden bulunmaz. Bazı bitkilerde ise erkek ve dişi çiçekler başka başka bitkilerde olabilirler. Bunlara misal olarak söğütleri, çoban püsküllerini zikredebiliriz.

  Bir çiçeğin tohum verebilmesi için, “tozlaşma” tabir edilen uygun türde çiçek tozlarının meyve yapraklarının tepecikleri (stigma) üzerine düşmesi gerekir. Bu tozlaşma bazı çiçeklerde kendi kendine olabildiği gibi, dış tesirlerle de olabilmektedir. Tozlaşması kendi kendine olan çiçeklerde, çiçek tozları başçıklardan aynı çiçeğin tepeciklerine düşerler.

  Bazı çiçekler daha tepecikler hazır olmadan olgunlaşarak çiçek tozlarını saçarlar. Bu durumda tozlaşma meydana gelmez. Bu çiçeğin tozlaşabilmesi için başka bir bitkinin çiçek tozları gerekmektedir. Bu da rüzgar veya böcekler vasıtasıyla olmaktadır. Allahü teala çiçeklerde böcekleri çeken balözleri yaratmıştır. Böcekler bu balözünü almak için çiçeğe konarlar. Böcekler balözüne ulaşmak isterken ilahi bir düzenle yerleştirilmiş olan çiçeğin tepecikleri, ipçikleri, böceğe sürtünürler. Böylece üzerlerine yapışan çiçek tozları diğer bitkiye taşınarak tozlaşma meydana gelmiş olmaktadır.
 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  çiçekli bitkiler hakında bilgi


  Bitkiler de tüm canlılar gibi beslenir, gelişir ve ürerler. Çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. Çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak gerçekleşir. Tohum ilerde gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağını yani embriyonu taşır. Çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir.

  Çiçekli bitkiler
  1 – Üreme organı olan çiçek vardır.
  2 – Kök, gövde ve yaprakları vardır.
  3 – Gövde ve yapraklarında iletim boruları vardır.
  4 – Eşeyli üreme ile çoğalırlar.
+ Yorum Gönder


bitkiler ile ilgili slayt,  bitkilerle ilgili slaytlar,  çiçekli bitkiler slayt,  çiçekli bitkiler ile ilgili slayt,  çiçekli bitkiler ile ilgili yazı,  çiçekli bitkilerle ilgili slayt