+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda Felsefe Bilgisinin Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Felsefe Bilgisinin Özellikleri
  Felsefe Bilgisinin Özellikleri

  Akla dayanıklı olması

  Herhangi birdüşünür felsefe konularına ele alırken zihinsel süreçleri derinlemesine işler. Bu sayede düşünceyi olgunlaştırarak akla dayanıklı olmasını sağlar. Akıl yorarak, düşünceleri ölçüp tartarak kıyaslama yolunu tercih eder.

  Bilginin fazlalığı

  Düşünürler savundukları her görüş için ielri sürdükleri belli başlı tezler vardır. Bu tezler kendilerinden önceki görüşlerin etkisini taşıyabilir.

  Düzenli olması


  Kavramların ele alınışında ve elde edilen yargılarda tutarsızlıktan kaçınılır. Yargılar arası bir bağlantı vardır fakat çelişki yoktur.

  Birleştirici ve Bütünleyici olması

  Felsefi bilgiler, insan aklının birleştiricilik gücü ile meydana geldiğinden düşünceler “AKIL” üzerinedir. Akıl kendisinde var olan bir prensibin doğal sonucu olarak, daima olayların nedenlerini arayamaya yöneliktir. Bu özellik tüm İnsanların özelliğidir. Bu nedenle varlığı bir bütün olarak kavramak ve bilmek ister. Evren ve varlık hakkında felsefe tümel bir açıklama yapmak ister. Bu açıklamayı yaparken, bilimlerin sonuçlarında yararlanır. Bilimlerin biriktirdiği bilgiyi kullanarak bütünleştirir ve evreni tanır.

  Kişisellik ve yaratıcılığın ön planda olması

  Felsefe yaratıcılığın ön planda olmasını sağlar. Bunun nedeni filozofların birbirinden farklı görüşleridir. Bu da bilgilerin çeşitliliğini meydana getirir. Her yeni sentez aynı zamanda yenilik ve başkalaşımdır.

  Evrensellik

  Felsefik görüşler birbirinden farklı olabilir fakat incelendiği konular evrenseldir. Örneğin felsefe bir İnsanı inceler. Bir varlık felsefesi İnsanların ilk çağlardan beri üzerine çalıştığı evrensel problemlerdir.

  Sonuç ve varsayımsal

  Felsefe varmış olduğu sonuçlara varsayım olarak bakar. Felsefe konusu gereği düşünmeye özgüdür. Bu nedenle kesin bir sonuç elde edemez. Yalnız varsayabilir. Bunun nedeni Felsefik konuların çok geniş olmasıdır. Aynı zamanda temellendirebilir.

  Eleştirisel

  Felsefe özünde eleştiri özelliğini taşımaktadır. Mevcut Felsefe anlayışı eleştirerek doğruyu bulma çabası içerisindedir. Aynı anti-tezlerin tezleri daha fazla geliştirmeye neden olduğu için.
 2. Acil

  Felsefe Bilgisinin Özellikleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder