+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda Kalıtımla ilgili kavramlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Şahin
  Devamlı Üye

  Kalıtımla ilgili kavramlar nelerdir
  Kalıtımla ilgili kavramlar nelerdir


  Kalıtım : kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasına kalıtım denir.

  Genetik: Kalıtımı inceleyen bilim dalıdır. karakterlerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceler.

  Gen: DNA nın görev birimidir. Karakterlerin özelliğini belirleyen yapıdır.

  Alel Gen: Homolog kromozomlarda karşılıklı olarak gelen aynı görevden sorumlu gen çiftidir. Biri anneden diğeri babadan gelir.

  Baskın gen: Fenotipte kendini gösteren gendir. Fiziksel özelliğimizi ortay çıkarır.

  Çekinik gen: Fenotipte saf halde iken kendini gösteren veya melez iken kendini göstermeyen gendir.

  Genotip: genetik yapı

  Fenotip: genotipin dış görünüşüdür.

  Saf Döl: aynı karakterleri taşıyan alel gen çiftidir.

  Melez döl: Farklı karakterleri Taşıyan gen çiftidir. 2. Acil

  Kalıtımla ilgili kavramlar nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


kalıtımla ilgili kavramlar