+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okullarımız Forumunda Analitik Düzlemde Yer Vektörü Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Analitik Düzlemde Yer Vektörü Hakkında Bilgi
  ,Analitik Düzlemde Yer Vektörü Hakkında Bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Analitik Düzlemde Yer Vektörü Kısaca


  Vektör: Birbirine eş yönlü doğru parçalarının kümesine Vektör denir

  Sıfır Vektörü: Başlangıç ve bitim noktaları aynı olan vektörlere "Sıfır Vektörü" denir.

  Bir Vektörün Uzunluğu (Normu): Bir vektörün başlangıç ve bitim noktaları arasındaki uzaklığa o vektörün uzunluğu (normu) denir.

  Birim Vektör: Uzunluğu 1 birim olan vektöre "Birim Vektör" denir.

  Zıt (ters) Vektörler: Doğrultuları aynı veya birbirine paralel. yönleri zıt olan vektörlere "Zıt Vektörler" denir.

  Analitik Düzlemde Vektörler

  Konum Vektörü: Analitik düzlemde verilen bir vektöre eş olan ve başlangıç noktası orijinde olan vektöre bu verilen vektörün "konum vektörü" denir

  Vektörlerde Toplama İşleminin Özellikleri

  1. İki vektörün toplamı yine bir vektördür . Yani vektörler kümesi toplama işlemine göre kapalıdır.

  2. Toplama işleminde sıranın önemi yoktur . Yani toplama işleminin değişme özeliği vardır.

  3. Üç vektörü toplarken ister birinci vektör ile ikinci vektörü toplarız daha sonra üçüncü vektörü toplarız ya da ikinci vektör ile üçüncü vektörü topladıktan sonra birinci vektör ile toplarız . Sonuç aynı vektördür. Yani toplama işleminin birleşme özeliği vardır.

  4. Vektörleri toplamada sıfır vektörünün hiç bir etkisi yoktur. Yani toplama işleminin etkisiz elemanı sıfır vektörüdür.

  5. Her vektörün toplama işlemine göre bir tersi vardır.

+ Yorum Gönder