+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okullarımız Forumunda Verilen Bir Açıyı Birim Çemberde Gösterme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Verilen Bir Açıyı Birim Çemberde Gösterme
  Verilen Bir Açıyı Birim Çemberde Gösterme, bir açıyı birim çemberinde nasıl gösteririm 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Bir Açıyı Birim Çemberde Gösterme

  Çember, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesinin oluşturduğu yuvarlak, geometrik şekil. Çemberin çevrelediği 2 boyutlu alana daire denir.

  Tanımda bahsi geçen sabit noktaya çemberin merkezi, eşit uzaklıkların herbirine yarıçap, yarıçapın iki katı uzunluğa ise çap denir. Genellikle, merkez m, yarıçap r, çap ise R (Büyük r harfi) ile gösterilir. Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına ise kiriş adı verilir. Bu anlamda, merkeze göre birbirine bakışık(simetrik) olan iki noktayı birleştiren doğru parçasının uzunluğu aynı zamanda çapa eşittir.
  Bir Açıyı Birim Çemberde Gösterme.gif
  Analitik geometride çemberin denklemi xy-koordinat sisteminde şu biçimde yazılabilir:

  Eğer çemberin merkezi koordinat sistemi içinde (0,0) noktası olursa, yukarıdaki ifade

  şeklinde de yazılabilir ve bu çembere yarıçap 1 olduğunda birim çember denir.+ Yorum Gönder