+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okullarımız Forumunda Doğru Grafiği Çizme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğru Grafiği Çizme
  Doğru Grafiği Çizelim bunun Hakkında Bilgi lazım 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Doğru Grafiği Çizelim Kısaca

  ► Doğrusal ilişkiyi ifade eden denklem doğrusal denklem denir
  ► Doğrusal denklem iki değişkenden oluşan ax+by+c=0 şeklinde gösterilir. Bu ifadedeki c sabit sayıdır.

  ► Doğrusal denklemler bir sabit sayı ile katsayılı iki değişkenden oluşan terimler oluşur.

  ► a ve b katsayıları aynı anda sıfır olamaz.

  ► Doğrusal ilişkiyi gösteren denklemlerin grafiği birer doğru belirtir.

  ► Koordinatsisteminde, doğruyu oluşturan sıralı ikililere karşılık gelen noktalar aynı
  doğru üzerinde olduklarından doğrusaldır.

  ► Sıralı ikililer (a,b), (x,y), (1,2), ( -3,1) şeklide gösterilir. Sıralı ikililerde
  birinci eleman x eksenini, ikinci eleman y eksenini temsil eder.

  Örnekler


  ► 2x+3y+1=0

  ► x+3y=0

  ► 4x+2=0

  ► 3y+3=0 birer doğrusal denklemdir.

  ► Doğrusal bir denklemin grafiğini çizebilmek için en az iki sıralı ikilinin bulmamız gerekir.

  ► y=ax+b denkleminin grafiği çizilirken izlenecek yol aşağıdaki gibidir.

  ► x’e sıfır (0) değeri verilerek y değeri bulunur. ( doğrunun y eksenini kestiği nokta bulunur)

  ► y’e sıfır (0) değeri verilerek x değeri bulunur. ( doğrunun x eksenin kestiği nokta bulunur)

  ► Bulunan (0,y) ve (x,0) sıralı ikilileri koordinat düzleminde yerleri bulunarak işaretlenir.

  ► Bu iki noktayı bir doğru ile birleştiririz.Bu iki noktadan geçen doğru denklemin grafiğini oluşturur.
  dogru grafigi.jpg
  Koordinat Düzlemi

  Orjinden geçen doğrusal denklemin grafiği

  y = ax şeklinde ifade edilen iki bilinmeyenli doğrusal denklemler orjinden geçen doğrunun denklemini belirtir.

  Örnek:

  y = 3x doğrusal denklemin grafiğini çizelim.

  Çözüm


  x= 0 için y = 3.0 ==> y= 0 (0,0 )

  x= 1 için y= 3.1 ==> y= 3 (1,3)

  x= -1 için y= 3.(-1) ==> y= -3 (-1,-3)


  Orjinden geçmeyen doğrusal denklemin grafiği

  y = ax+ b şeklinde ifade edilen doğrusal denklemler orjinden geçmeyen doğrunun denklemini belirtir.

  Örnek:

  y = -x+2 doğrusal denklemin grafiğini çizelim.

  Çözüm:

  x= 0 için y = 0+2 ==> y= 2 (0,2 )

  y= 0 için 0 = -x+2 ==> x= 2 (2,0)

  Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemi:

  x eksenini a, y eksenin b noktasında kesen doğrunun denklemi aşağıdaki grafikte verildiği gibi bulunur

+ Yorum Gönder


doğru grafiği çizme,  2x y 2=0 denkleminin grafik çizme,  doğruların grafiklerini çizme