+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda Kaslar Kas Yapısı Vücudumuzdaki Kaslar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kaslar Kas Yapısı Vücudumuzdaki Kaslar
  Kaslar, Kas Yapısı, Vücudumuzdaki Kaslar

  Vücudun kasılabilir özellikteki yapılandır. Hareketimizi ve gücümüzü bunlar aracılığı 'ile sağlar ve kullanırız. Kas hücreleri diğer bütün vücut hücreleri gibi uyarılabilir hücrelerdir. Hücrelerin uyarılabilmesi zarlarda bulunan membran potansiyelinin değişimine bağlıdır. Bu değişim elektriksel bir takım iyonik uyanlarla olur. Bu uyanlar kaslara gelen sinirler tarafın-dan sağlanmaktadır.

  Kaslar hareket sisteminin en önemli öğelerindendir. Kas kemik bütünlüğü kirişlerle sağlanır. İnsan vücut ağırlığının % 40-50'si kaslardan oluşmuştur. Kas hücreleri birleşerek, kas liflerini ve kas lifleri de kasları oluşturur. Kasların arasında sayısız kan daman ve sinirler bulunur. Kas, sinirlerin uyarılan ile kasılabilen ve gevşeyen özel bir yapıya sahiptir. Kasların üzeri kalın bir zarla örtülüdür. Buna kas zan denir.

  Kas Çeşitleri

  Kaslar çalışma biçimi bakımından iki gruba ayrılır:


  a. İstemli kaslar Bu kasların çalışması kişinin isteğine bağlıdır, istendiği zaman ve iste-nilen biçimde hareket sağlar. Kol, bacak, baş, boyun, parmak, göz kapağı kasları istediği-mizle çalışan kaslardır.

  b. İstemsiz kaslar: Bu kasların çalışması, kişinin isteğine bağlı değildir. Kişi istese de, is-temese de bu kaslar bir ömür boyu çalışırlar. Mide, bağırsak, solunum organları, kan damarları, kalp ve diğer organlarımızın çoğunda bu kaslar bulunurlar
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Kasların Yapısı ve Kas Çeşitleri

  KAS SİSTEMİ

  Kaslar
  , canlıda hareketi meydana getiren yapılardır. Hareket, kasların uzayıp, kısalma yani kasılma özelliklerin bir sonucudur.

  Tek hücrelilerde, paramesyumun kontraktil kofullarında görüldüğü gibi kasılma hareketi vardır. Bunlarda hücre içine dağılmış kasılabilme özelliğinde iplikler bulunur. Halkalı solucanlar ve yumuşakçalar gibi, omurgasızlarda düz kasdan oluşan bir kas sistemi vardır. Bu hayvanların hareketleri yavaştır. Eklembacaklılarda ise çizgili kaslar bulunur, bu nedenle hızlı hareket edebilirler.
  Kasların Yapısı ve Kas Çeşitleri.jpg

  KASLARIN YAPISI

  Düz kas ve çizgili kas olmak üzere 2 tip kas dokusu mevcuttur.

  Düz Kas: Düz kas hücreleri ince uzun olup, çekirdek hücrenin ortasında yer alır. Hücrenin sitoplazmasına sarkoplazma, hücre zarına da sarkolemma adı verilir. Sarkoplazmada uzanan iplikler görülür. Miyofibril denen bu iplikler kasılmayı sağlar. Düz kas dokusu, istediğimiz dışında, otonom sinir sistemi tarafından denetlenerek çalışır. Kasılma yavaş ve düzenlidir. Omurgalıların sindirim, solunum, dolaşım, üreme, boşaltım sistemlerinde düz kas dokusu bulunur.

  Çizgili Kas: İskelet kası da denir. Hücreler, uzun, silindirik şekilli olup, daha kaimdir. Çok sayıda çekirdekleri vardır. Sarkoplazma içinde bulunan çok sayıdaki miyofibril, bantlı bir diziliş gösterir. Böylece açık ve koyu bantlar şeklinde ışık mikroskobunda görülebilir. Çizgili kaslar, isteğimiz dahilinde yani, beynin kontrolünde çalışır. Düz kasa oranla çok daha fazla fakat kısa süreli kasılma yaparlar.

  Çizgili kasın yapısında; büyükten küçük birimlere doğru, kas demeti, kas telleri, teltikler ve iplikler (aktin ve miyozin) yer alır.

  Kas liflerinde açık renkli görülen bölgeler “I’bandı, koyurenkli görülenler “A” bandı adını alır. I bandının tam ortasındaki koyu renkli çizgi ise “Z” bandıdır. “A” bandının ortasındaki açık renkli bant, “H” bandı adını alır. Kas dokusunda iki Z bandı arasındaki bölgeye sarkomer (Kas birimi) denir.

  Çizgili kas dokusunda en küçük birim olan iplikler (miyofibril) iki çeşittir. Kalın ve kısa olanları miyozin, ince ve uzun olanları ise aktin iplikleri adını alır. Miyozin ipliklerinin bulunduğu kısım, koyu renkli olan A bandını oluşturur. Aktin iplikler ise, I bandını oluştururlar ve iki tarafta bulunan A bandının içine girerler. Böylece, A bandının uç kısımlarında miyozin ve aktin iplikleri bulunduğu halde, orta kısımda sadece miyozin iplikleri bulunur. Miyozinden meydana gelen bu orta kısım “H” bandıdır. Aktin ve miyozin ipliklerinin hareketi ile kas faaliyeti sağlanır.

  Çizgili kasların kemiklere bağlandığı yerler, sıkı bağ dokusundan yapılmıştır. Bunlara kas kirişleri (tendon) denir. Çizgili kaslar, bir uçtan az hareketli olan kemiğe, diğer uçtan da hareketli bir ekleme bağlanır. Hareket, birbirine zıt olarak çalışan kaslar ile meydana geliyorsa böyle kaslara antagonist kaslar denir.

  Antagonist kaslardan biri kasılırken, diğeri gevşer. Kol, bacak hareketleri, sırt, karın, omuz hareketleri, antagonist kas faaliyetidir. Bazı hareketler sırasında ise, kaslar aynı anda kasılıp aynı anda gevşerler. Böyle kaslara sinerjisi kaslar denir. Örneğin, ayakta dik ve hareketsiz durulduğunda her iki kas belli derecede kasılma gösterir.

  Kalp Kası: Çizgili kas olmasına rağmen, isteğimiz dışında çalışır. Telcikler tek çekirdeklidir. Kas telleri kısa boylu ve dallanmıştır.

 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Vücudumuzda iki çeşit kas vardır.istemli çalışan kaslar istemsiz çalışan kaslar.onlar sayasinde organlarımız işlev görüyor ,konuşabiliyor ve hareket edebiliyoruz.
+ Yorum Gönder