+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda Karaciğer, Mide Ve Pankreas Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Karaciğer, Mide Ve Pankreas
  Karaciğer, Mide Ve Pankreas
  Açıklama: Organ, biyolojide belirli bir görevi veya görevler bütününü yapan doku grubudur. Latince organum ("alet, araç") sözcüğünden türemiştir.

  Sıradan hayvanlar (insanlar dahil), kalp, akciğer, beyin, göz, mide, dalak, pankreas, böbrekler, karaciğer, bağırsaklar, deri, rahim ve idrar torbası gibi organlara sahiptirler.

  Mide, büyük miktarda yiyeceğin geçici olarak depolandığı bir organ. Rahatlıkla 1.5 litre sıvıyı içinde tutabildiği gibi, maksimum 4 litre sıvı tutma kapasitesi vardır.

  Midenin 3 ana bölümü vardır: 1-Fundus, 2- Korpus (gövde) ve 3-Antrum (midenin son bölümü).


  * Mide,içine giren yiyeceklerin kimyasal ve fiziksel olarak parçalandığı bir yerdir. Mide içini örten ve Mukoza denilen örtü dokudan sindirim sıvıları salgılanır. Mide içinde yiyecek varsa, her 20 saniyede bir dalgalar meydana getirerek sıvı ile katıyı birbirine karıştırır (Kimus). Sonuçta krem kıvamında yarı sıvı bir materyel meydana gelir. Meydana gelen karışım ince barsaklar tarafından emilecek seviyeye geldiyse ,azar azar miktarlarda, pilor kanalını geçerek 12 parmak barsağına (Duodenum) geçer. Sıvıların mideyi terk etmesi katılardan daha hızlıdır ve mideyi boşaltması yaklaşık 20 dakikayı alır. Katı-sıvı karışımı materyelin mideyi terk etmesi ise yaklaşık 1.5 saati bulmaktadır.

  Mide salgı yapan bir organdır. İç duvarlarında bulunan hücre ve bezler birçok önemli salgılar üretir: sindirim enzimleri, hormonlar, hidroklorik asit, intrensek faktör (B12 vitamininin ince bağırsak son kısmından emilmesi için bu faktörün varlığı şarttır). Mide kendi çıkardığı asitten kendini korumak için yapışkan, alkalen-bazik bir mukus da üretir.
  Midede bulunan farklı hücre çeşitlerinden biridir ve midenin iç yüzeyinde yer alır. Bu hücrelerin salgıladığı bikarbonat bakımından zengin mukus, midenin iç yüzeyinin aşınmasını ve mide özsuyundaki asidin bu dokulara zarar vermesini engeller.

  * Pankreas, karın boşluğunda, omurganın bel bölümü önünde yeralan salgı bezidir.

  Ortalama 15-20 cm uzunluğunda ve kadınlarda 55 gr erkeklerde 70 gr ağırlığındadır. Önden arkaya doğru yassılaşan pankreasın düzensiz olan biçimi çengele benzetilebilir.

  Bölümleri:
  Şişkin olan sağ ucuna baş, daha dar olan orta bölümüne gövde, gövde ile başın birleştiği ince bölüme boyun, ince uzun olan son ucuna da kuyruk denir. Kuyruk bölümü dalağa dek uzar. Pankreas, dalak, karaciğer ve üst mezanter atardamarlarıyla beslenir. Pankreas'ın boşaltıcı kanalları, Wirsung kanalı ve Santorini kanalıdır.

  Salgı görevleri :
  Pankreas'ın iç ve dış salgı görevleri vardır. İç salgı görevini Langerhans adacıkları denen salgı hücreleri yapar. Bunların salgıladığı insülin, glukozun metabolizmasında en önemli rolü oynar ve yetersizliği şekerli diyabete neden olur. Dış salgı görevi akinus keseciklerine aittir. Bu salgı kesecikleri, pankreas özsuyu denen ve onikiparmak bağırsağına dökülen alkali bir sıvı salgılar. Sıvı içinde, yiyeceklerden alınan glikojen ile nişastayı ayrıştırarak oligasakaritleri oluşturan amilopsin;oligasakaritleri monosakarite dönüştüren maltaz; mide pepsinlerinin etkisindeki proteinleri aminoasitlere ayrıştıran tripsin enzimi; kazein, jelatin ve keratini hidrolize eden, tripsinin etkinleştirdiği kimotripsin enzimi; yağları hidrolize ederek, yağ asitleri ve gliseritleri oluşturan steapsin olarak anılan bir lipaz vardır.

  Salgı miktarı:
  Yetişkinlerde, günde 800-900 cm³ pankreas özsuyu salgılanır.

  Başlıca Pankreas Rahatsızlıkları:
  Pankreasta görülen başlıca rahatsızlıklar, pankreatit denen yangılanmalar, urlar, özellikle boşaltıcı kanallarda görülen taşlar, kistler, daha çok travmalardan sonra ortaya çıkan yalancı kistlerdir. 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Karnımızın sağ üst kısmında, alt kaburganın altındadır. Karaciğerin birçok görevleri vardır bu görevlerden en önemlisi Yeni alyuvarları yapar ve yaşlılarını yıkar ayrıca Safrayı üretir ve salgılar.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İnsanlar birden fazla iç organa sahiptirler. bu iç organlardan bazıları da , karaciğer ,mide ve pankreastır. vücut içinde birbirlerine çok yakın yerlerde bulunmaktadırlar. her birinin farklı görevleri olduğu gibi ortak görevleri de bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder