+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda insan beyni ve sinir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  insan beyni ve sinir
  insan beyni ve sinir

  insan beyni.png

  İnsan beyni, kraniyal sinirler ve omurilik sayesinde merkezî sinir sistemini kontrol eder, çevresel sinir sistemini yönetir ve hemen hemen insanın tüm işlevlerini düzenler. [1] Kalp atışı, soluk alma ve sindirim gibi istemsiz eylemler, otonom sinir sistemi yoluyla farkına varmadan beyin tarafından yönetilir. [1][2] Düşünce, mantık ve soyutlama gibi daha karmaşık zihinsel eylemler ise bilinçli olarak beyin tarafından yönetilir. [2]

  İnsan beyninde beş ana lob [3] bulunur. Bunlar:

  Frontal lob--bilinçli düşünme; zarar görmesi durumunda ruh hali, hissiyat değişikliği olabilir.
  Parietal lob--çeşitli duyu organlarından gelen bilgileri birleştirmede önemli rol oynar. Ayrıca nesnelerin kullanılması ve bazı mekansal görüş işlemelerinde (visuospatial processing) parietal lobun kimi bölümleri rol alır.
  Oksipital lob--görme duyusuyla ilgili bilgilerin işlendiği lobdur. Hafif zarar görmesi halüsinasyonlara sebep olur.
  Temporal lob--ses ve kokunun algılanması, aynı zamanda da yüzler, mekanlar gibi karmaşık uyaranların işlenmesi bu lob tarafından sağlanır.
  Serebellum--duyu organlarından gelen bilgilerle haraketi ilişkilendirir. Bu lob özellikle dengenin sağlanmasında önemli rol oynar.

  İnsan beyni - Selebral korteks lobları


  Lob işlevleri
  Ön (frontal) lob: Bilinçli düşünmek
  Yan (parietal) lob: Duyguları işlemek
  Arka baş (oksipital lob: Görmek
  Şakak temporal lobu: sesle kokuyu algısı
  Beyincik serebellum lobu: Duyu-hareket ilişkilendirmesi


  Yukarıda listelenen her bir lob, beynin her iki yarımküresinde de bulunur. Serebellum dışında bu lobların hepsi telensefalonun parçasıdır.

  Anatomik olarak beyin üçe ayrılır: ön beyin, orta beyin, ve art beyin;[4] ön beyinde üst düzey işlevleri kontrol eden serebral korteksin çeşitli lobları bulunur, orta ve art beyin ise daha çok bilinçdışı, otonom işlevler ile ilgilidir.

  Beyin oluşumu sırasında insan beyninin kütlesi vücut kütlesine göre diğer türlere nazaran artış göstermiştir. Bu süreç özellikle beynin dil ve bilinç ile ilgili olan bölümü olan neokortekste çok belirgindir. Neokorteks insan beyninin kütlesinin yaklaşık %76’sını oluşturur.[5] Diğer hayvanlara göre çok daha büyük neokorteksi olan insan, daha ilkel türler ile benzer nöroanatomisi olmasına rağmen benzersiz zihinsel kapasiteye sahiptir. Uyaranlara karşı insanı uyaran, çevredeki olayların farkına varmasını sağlayan ve homeostazı sürdüren temel sistemler basit omurgalılar ile benzerdir. İnsan bilinci modern neokorteksin genişlemiş kapasitesi kadar beyin sapının gelişmiş yapıları üzerine de kurulmuştur.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İnsan beyni insan bedenini yöneten kontrol merkezidir. insan bedenini kontrol edebilmesi veya her şeyi bilmesinin nedeni vücudun her yerinde sinirlerin olması ve bu sinirlerden gelen uyartıların beyne gitmesinden kaynaklanmaktadır.
+ Yorum Gönder