+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda Organlarımız ile ilgili sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Organlarımız ile ilgili sorular
  organlarımız ile ilgili sorular


  DUYU ORGANLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI


  1. Aşağıdakilerden hangisi kulağın kısımlarından değildir?
  A) Üzengi B) Östaki borusu
  C) Arka oda D) Örs

  2.
  I. Ses dalgalarını toplayıp kulağa iletir.
  II. Tozları tutan salgı salgılar.
  III. Uç kısmında kulak zarı bulunur.
  Yukarıdaki bilgiler kulağın hangi kısmı ile ilgilidir?
  A) Kulak yolu B) Orta kulak
  C) İç kulak D) Salyangoz

  3.Dış ortamdan gelen ses dalgalarının karşılaştığı ilk kısım hangisidir?
  A) Kulak zarı B) Örs
  C) Üzengi D) Östaki borusu

  4.Östaki borusu aşağıda verilen hangisi ile bağlantılıdır?
  A) Yutak - İç kulak
  B) Yutak - Orta kulak
  C) Dış kulak - Orta kulak
  D) İçkulak - Salyangoz

  5.Çevremizdeki ses dalgalarını toplayıp kulağın iç kısımlarına ileten yapı hangisidir?
  A) Kulak memesi
  B) Kulak kepçesi
  C) Kulak zarı
  D) Kulak yolu

  6.İşitme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama yapılmıştır?
  A) Kulak yolu-Kulak zarı-Çekiç-Örs-Üzengi-İç kulak sıvısı - Beyin
  B) Kulak zarı-Kulak yolu-Çekiç-Örs--İşitme siniri-İç kulak sıvısı-Beyin
  C) Kulak kepçesi-Kulak zatı-Yarım daire kanalları-İç kulak sıvısı-salyangoz
  D) Çekiç-Örs-Üzengi-Yarım daire kanalları-İç kulak-Orta kulak-Beyin

  7.Vücudumuzdaki dengeyi aşağıdakilerden hangisi ile sağlarız?
  A) Salyangoz
  B) Yarım daire kanalları
  C) Dalız
  D) Üzengi

  8.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Mikroplar ağızdan girerek orta kulakta iltihaba yol açarlar.
  B) Orta kulak iltihabına sadece dış kulak yoluyla gelen mikroplar sebep olur.
  C) Orta kulak iltihabı tedavi edilmezse kulak zarı delinir.
  D) Orta kulak iltihabı çınlama ve ağrıya sebep olur.

  9.Aşağıdakilerden hangisi dile ait bilgilerden değildir?
  A) Tat alma organıdır.
  B) Yüzeyi pürüzsüzdür.
  C) Kaslardan yapılmıştır.
  D) Tat alma cisimcikleri vardır.

  10.Dilin en uç kısmı ile hangi tadı alırız?
  A) Ekşi B) Tuzlu
  C) Acı D) Tatlı

  11.Dilin ucu kuru olunca cisimlerin tadını alamamamızın sebebi hangisidir?
  A) Sinir uçları yıprandığı için
  B) Kaslar kasıldığı için
  C) Cisimler tükürük sıvısında çözünmedikleri için
  D) Duyu hücreleri hissizleştiği için

  12.
  I. Dilin ucu -Tatlı
  II. Orta kenarla- Tuzlu
  III. Arka - Ekşi
  IV. Arka kenarlar- Acı
  Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) I - III B) I - II
  C) I - II - III D) I - II - III - IV

  13.
  I. Kulak zarının iki tarafındaki basıncı eşitler.
  II. Normal halde kapalıdır.
  Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?
  A) Korti organı B) İç kulak
  C) Östaki borusu D) Orta kulak

  14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Koku algılaması olmaz ise tat alamayız.
  B) Besinlerin tadı yalnız dil ile alınmaz.
  C) Tat tomurcukları tek tada duyarlıdır.
  D) Dört temel tat şekli vardır.

  15.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) İnsanın kokuya karşı duyarlılığı çok iyi gelişmiştir.
  B) insanda 10 milyon koku alma hücresi vardır.
  C) koku alıcıları (bilgi yelpazesi.net) sürekli çalışır.
  D) Burun boşluğunun üst kısmında koku alıcıları bulunur.

  16.Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir?
  A) Dil B) Kulak
  C) El D) Deri

  17.Aşağıdakilerden hangisi burnun görevlerinden değildir?
  A) koku duyumunu sağlar
  B) akciğere giden havayı ısıtır
  C) toz ve mikropları tutar
  D) Fazla karbondioksiti tutar

  18.
  I. Toz ve mikroplar tutulur.
  II. Üst kısımda koku alma alanı bulunur.
  III. Havayı ısıtır ve nemlendirir.
  Yukarıdakilerden hangisi burun için doğrudur?
  A) Yalnız I B) I,II
  C) II,III D) I,II,III

  19. Aşağıdakilerden hangisi burnun yapısında bulunmaz?
  A) Bozguncuk kemikleri
  B) Koku sinirleri
  C) Kalbur kemiği
  D) Burun kemiği

  20.
  I. Cisimlerden dağılan küçük moleküllerin burnun ıslak zarında erimesi sonucu koku alırız.
  II. Burun tamamen kemik dokudan yapılmıştır.
  Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Yalnız I Doğru B) Yalnız II Doğru
  C) İkisi de doğru D) İkisi de yanlış


  CEVAP ANAHTARI

  1. C 2. A 3. A 4. B 5. B

  6. A 7. B 8. B 9. B 10. D 11. C 12. B

  13. C 14. C 15. D 16. C 17. D 18. D 19. C 20. A
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Bedenimizdeki her organın 24 saat içinde aktif çalışma ve kendilerini yenileme vakitleri vardır. Vucudun merkezi beyin erkeklerde 1,4 kg, kadınlarda 1,25 kg dır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İnsan vücudu tüm canlıların vücutları içerisinde en karmaşık yapıya sahip olan vücuttur. insan vücudunda bulunan her bir organın ayrı ayrı görevleri bulunmaktadır. organlarımız belli bir sistem ve düzen içinde birbirlerine bağlı olarak çalışmaktadırlar.
+ Yorum Gönder