+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Osman Bey'in Rüyası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Osman Bey'in Rüyası
  Osman Bey'in Rüyası


  osmanbey3.jpg
  Bizans'ın hakimiyetindeki batı Anadolu sihat diyarı olduğundan, bölgede gaza niyetiyle pek çok kumandan, mücahit derviş ve herbiri gönül sultanı şeyh ve alim bulunuyordu. Osman Gazi, Anadolu'nun İslamlaştırılıp, Türkleşmesi faaliyetine katılan bu gönül sultanlarından ve ahilerden biri olan Karamanlı Şeyh Edebali'nin sohbetlerini hiç kaçırmamaya gayret ederdi. 1277 senesinde, Edebali hazretlerinin dergahında misafir olduğu bir gün acaip bir rüya gördü. Rüyasında, hocası Edebali'nin koynundan bir ayın çıkıp, kendi koynuna girdiğini, arkasından da kendi göbeğinden bir çınar ağacının bitip, alemi tuttuğunu, gölgesinde nice dağların bulunup, nehirlerin aktığını, bir çok insanların kaynaştığını, kimisinin bahçe ve tarla sulayıp, kimisinin çeşmeler akıttığını gördü. Gördüğü rüyayı ertesi gün hocasına anlattı. Şeyh Edebali O'na; "Müjde ey Osman! Hak teala sana ve senin evladına saltanat verdi. Bütün dünya, evladının himayesinde olacak, kızım Mal Hatun da sana eş olacak." deyip rüyasını tabir etti. On dokuz yaşında iken Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun ile evlendi. Bu izivaçtan Orhan Gazi doğdu. Orhan Gazi'nin doğduğu sırada, Ertuğrul Gazi de vefat etti (1281). Bazı kaynaklarda Edebali'nin kızının adı Bala Hatun olarak geçmekte ve Mal Hatun'un Ömer Bey'in kızı olduğu yazılmaktadır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Osman Bey bilindiği gibi kendisi aynı zaman da osman gazi olarak tanınmak ta ve bunun dışında bilindiği gibi osmanlıyı kuran kişi olarak bilinmek te. bunun dışında Osman Bey bilindiği gibi tarih de osmanlı devletinin ilk padişahı olarak geçmektedir.
+ Yorum Gönder


osman beyin rüyası kısaca,  osman beyin rüyası,  osman beyin rüyası kısa,  Osman