+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Sadrazam Siyavuşpaşa kimdir Sadrazam Siyavuşpaşanın Tarihteki yeri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Sadrazam Siyavuşpaşa kimdir Sadrazam Siyavuşpaşanın Tarihteki yeri
  Sadrazam Siyavuşpaşa hakkında bilgiler

  İstanbul’da 1687 yılının sonlarında büyük bir kaos yaşanmış, yönetimden memnun olmayan ve aylar boyunca maaş alamayan yeniçeriler zamanın sadrazamı Siyavuş Paşa’nın konağını basmış, ‘gaza malıdır’ deyip Paşa’nın cariyelerini sırtlayıp götürmüşler, namusunu korumak için isyancılarla mücadeleye girişen Siyavuş Paşa ise hemen oracıkta öldürülmüştü
  sadrazamsiyavupaa1.jpg
  Sultan İkinci Süleyman’ın 8 Kasım 1687′de tahta çıkışının ilk günlerinde İstanbul’da büyük bir kaos yaşanmış, zorbalar paşaların evlerini basıp ‘gazá malıdır’ diyerek cariyeleri kaçırmışlardı.
  Dördüncü Mehmed’in asker tarafından tahttan indirilmesi üzerine, tahta çıkan İkinci Süleyman, şehzadeliği sırasında 40 yıl boyunca Topkapı Sarayı’nda hapis hayatı sürmüştü. Tahta çıkışının ikinci günü, annesi Saliha Dilaşub, ‘Valide Sultan’ olarak Bayezid’deki eski saraydan alınıp törenle Topkapı Sarayı’na getirildi.
  Tahta yeni hükümdarın geçmesi, eski padişah döneminde huzursuzlukları gittikçe artan askerleri tatmin edememişti. İsyancı yeniçeriler, Sadrazam Siyavuş Paşa’yı zorlayarak, İstanbul’a girdiler ve küçük çapta da olsa yağmaya başladılar. 13 Aralık’ta Atmeydanı’nda toplanarak 15 ay boyunca alamadıkları maaşlarının ödenmesini istediler. Hazinede para bulunmadığı için saraydaki altın ve gümüş eşyalar darphaneye götürüldü ve eritilerek para haline getirildi ama basılan bu para da maaşları ödemeye yetmeyince, zenginlerden ‘imdad-ı seferiye’ adı altında yeni bir vergi toplandı. Mısır Beylerbeyliği’nden de para istendi fakat toplanan para askerlerin birikmiş maaşlarını ödemeye yine de yetmedi ve alacağı kalan askerlerin ellerine birer belge verilerek, maaşlarını isimlerini devletin tespit ettiği zenginlerden almaları istendi.
  Maaş meselesinin kısmen de olsa halledilmesine rağmen askerlerin bir kısmı zorbalığa devam ettiler ve yağmalara son vermek isteyen İkinci Vezir Köprülüzáde Fazıl Mustafa Paşa’yı Çanakkale’ye sürdürttüler. Zorbabaşılardan Hacı Ali Ağa daha da ileri gidip Yeniçeri Ağası Süleyman Ağa’yı öldürdü, sonra da sadrazam Siyavuş Paşa’nın istifa etmesini istedi ama sadrazam talebi kabul etmedi.
  İstanbul’da birkaç ay boyunca bu şekilde büyük huzursuzluklar yaşandı ve isyancılar, 1 Mart 1688′in 1 Mart günü sadrazamın konağını basarak Siyavuş Paşa’yı istifa ettirdiler ve o sırada konakta bulunan Şeyhülislám ile Rumeli Kazaskeri’ni de kontrolleri altına aldılar. Zorbalar artık devlete tamamen hakim olmuşlardı. Konağın selámlığından hareme kaçan Siyavuş Paşa’yı daha büyük bir sürpriz bekliyordu: İsyancılar haremi de basmış ve Paşa’nın cariyelerini ‘gazá malıdır’ diye götürmeye kalkışmışlardı. Paşa namusunu korumaya çalıştı ama hem kendisi, hem de adamları hemen orada katledilirken cariyelerin tamamı ‘gazá malı’ olarak götürüldü.
  Zorbalar aynı gün hızlarını alamayıp Yağlıkçılar Çarşısı’nı da yağmalayınca, padişahın tedbir almasını isteyen esnaf ve halk Topkapı Sarayı’nın orta kapısında toplandı. İkinci Süleyman, vezirlerine ve ulemaya danıştıktan sonra Hazreti Muhammed’in sancağını çıkartılmasına ve isyancılarla mücadele edecek olanların sancağın altına gelmelerini emretti. Padişah bu konuda verdiği fermanda ‘Gelmeyenler káfirdir’ dediği için Yeniçeri Ocağı’nın ileri gelenlerinin çoğu padişaha itaat ettiler.
  Fermana uymayan ásiler ise, Süleymaniye civarında toplanarak kendilerini saraya şikáyet edenleri katletmek için harekete geçtiler ve bu defa İkinci Süleyman’ı tahttan indirip yerine kardeşi Şehzade Ahmed’i veya yeğeni Şehzade Mustafa’yı geçirme planları yapmaya başladılar. Zorbaların bazıları işi daha ileriye götürerek bütün şehzadeleri öldürmeyi ve Kırım Hanı’nı padişah yapmayı teklif etmeye kalktılar.
  Ama, İstanbul haklı isyancıların çektirdiklerinden artık bıkmıştı. 100 binden fazla İstanbullu, 2 Mart günü Topkapı Sarayı’na gelerek padişahtan zorbaların hepsini öldürülmesini talep etti ve zorbaların katline dair fetva alındı. Bunun üzerine eşkıya her tarafta takip edildi ve başta liderleri Hacı Ali Ağa olmak üzere ele geçirilenleri öldürüldü ama olan Siyavuş Paşa’nın cariyelerine olmuş, kapanın elinde kalmışlardı
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Osmanlıda sadrazamlık yapmış devlet adamlarından olan Sadrazam Siyavuşpaşa, IV. Mehmed döneminde toplamda iki defa olmak üzere sadrazamlık görevini yapmıştır.
+ Yorum Gönder


siyavuşpaşa sarayı