+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Matrakçı Nasuh eserleri ve hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Matrakçı Nasuh eserleri ve hayatı
  Matrakçı Nasuh eserleri ve hayatı

  Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Kâtip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533'ü vermekteyse de, bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir. Çeşitli kaynaklarda onun 1547'den, 1551'den, 1553'ten sonra ölmüş olabileceği ileri sürülmektedir. Yaşamı üstüne bilgi de yok denecek kadar azdır. Saraybosna yakınlarında doğduğuna, dedesinin devşirme olduğuna ilişkin kesinleşmemiş ipuçları vardır. Enderun'da okumuştur.

  Matrak sporcusu Matrakçı ya da Matrakî adıyla anılması, lobotu andıran sopalarla oynandığı ve eskrime benzeyen bir tür savaş oyunu olduğu bilinen "matrak" oyununda çok usta olmasından ve belki de bu oyunun mucidi bulunmasından ileri gelmektedir.


  Matrakçı Nasuh.jpg
  Silahın kitabını yazan bir silahşör Nasuh ayrıca çok usta bir silahşördür. Bu nedenle Silahî adıyla da anılırdı. Türlü silah ve mızrak oyunlarındaki ustalığı nedeniyle Osmanlı ülkesinde "üstad" ve "reis" olarak tanınması için 1530'da I. Süleyman (Kanuni) tarafından verilmiş bir beratı da vardı. Çeşitli silahların nasıl kullanılacağını ve dövüş yöntemlerini anlatan Tuhfetü'l-Guzât adlı bir kılavuz kitap bile yazmıştı.

  Matematikçi Nasuh, özellikle geometri ve matematik alanlarında önemli bir bilim adamıydı. Uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamış ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etmiştir. Matematiğe ilişkin iki kitabı Cemâlü'l-Küttâb ve Kemalü'l- Hisâb ile Umdetü'l-Hisâb'ı I. Selim (Yavuz) döneminde yazmış ve padişaha adamıştır. Bu yapıtlardan sonuncusu uzun yıllar matematikçilerin elkitabı olarak kullanılmıştır.

  Tarih kitapları yazdı Nasuh bir tarihçi olarak da önemli yapıtlar vermiştir. Mecmaü't-Tevârih adıyla Taberî Tarihi'ni Türkçe'ye çevirmiştir. Ayrıca Tarih'i Sultan Bayezid ve Sultan Selim ile Tarih'i Sultan Bayezid adlı iki kitabında bu padişahlar dönemindeki olayları anlatmıştır. Süleymannâme adlı kitabının üç ayrı nüshasında 1520-1537, 1543-1551 ve 1542-1543 arasında geçen olayları ele almıştır. Kanuni'nin 1534 Irak seferini Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han'da 1538 Karaboğdan seferini de Fetihnâme-i Karaboğdan' da konu etmiştir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Minyatürcü, tarihçi ve matematikçi olan Matrakçı Nasuh’un esas ismi Nasuh b. Karagöz’dür. Saraybosna’da doğduğu düşünülen Nasuh’un doğum tarihi ise bilinmemektedir.

  Enderun’da eğitim görmüştür ve Sultan II. Beyazid döneminde aldığı bu eğitimin içinde zamanın ünlü şairi Sai’den aldığı dersler de yer almaktadır. Nasuh ünlü bir hattat olmuş ve nesih tarzında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu nedenle hat sanatında öne çıkan isimlerden biri haline gelmiştir. Eserlerinde kendisi ile ilgili çok fazla bilgiye yer vermediği için Enderun’dan sonraki hayatı ve çalışmaları ile ilgili çok fazla bir şey bilinmemektedir.

  Çok yönlü bir kişi olan Nasuh, sopalarla oynana bir savaş oyununda da ustadır. Bu spora matrak denmektedir ve lakabını buradan almaktadır. Silah kullanımındaki ustalığı, Tuhfetü’l-Guzat adını verdiği bir eser ortaya koymasını sağlamıştır.

  Minyatür konusunda da usta olan Nasuh, kendine has üslubu ile minyatür ve haritayı sentezleyerek genelde yeryüzünün kuşbakışı görüntüsünü işler. Eserlerini kuşbakışı olarak ele almasına rağmen objeleri karşıdan görünüyormuş gibi çizer. Eserlerinde bazı hayvanlara yer vermesine karşın hiçbir zaman insan resmetmez. Ayrıca şehirlerdeki binaları çizdiği de olmuştur.

  Matrakçı Nasuh ayrıca geometri ve matematik dallarında uzunluk ölçülerini gösteren bir çeşit cetvel hazırlamıştır. Bu alanda I. Selim’e atfettiği Cemalü’l- Küttab ve Kemalü’l-Hisab isminde 2 eser bırakmıştır.

  Son olarak da Nasuh, Barbaros Hayrettin Paşa komutasında Kanuni’nin Fransa kralı I. François’e destek olması için gönderdiği donanmaya katılarak yolda karşılarına çıkan limanları resmetmiştir.

+ Yorum Gönder


matrakçı nasuh,  matrakçı nasuh hayatı ve eserleri,  matrakçı nasuh hakkında kısa bilgi,  matrakçı nasuh kısa bilgi,  matrakçı nasuh eserleri,  Matrakci Nasuh