+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Son Osmanlı Padişahı Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Son Osmanlı Padişahı Kimdir
  Son Osmanlı Padişahı Kimdir

  Otuzaltıneı Osmanlı Padişahı olan Vahidettin aynı zamanda son Osmanlı Padişahıdır. 1861 yılında doğan Vahidettin, Abdülhamit ve V. Mehmet (Mehmet Reşat)"in kardeşidir. 1918 yılında Beşinci Mehmet"in ölümü üzerine 57 yaşında tahta geçmeden önce,amcasının oğlu Veliaht Yusuf İzzettin Efendi"nin intiharıyla 1916 yılında veliaht olmuştu.

  vahidettin.jpg
  VI. Mehmet (Altıncı Mehmet) diye de anılan Vahidettin her şeyden önce şiddetli bir İttihat ve Terakki partisi düşmanıydı. İyi bir öğrenim yapmıştı. Zeki sayılırdı. Fakat korkak, içten pazarlıklı ve sinsiydi. Veliahtlığının büyük bir kısmını saray denilen süslü hapishanenin yüksek duvarları ardında geçirmişti. I. Dünya Savaşının Osmanlı Devleti için yenilgiyle sonuçlanması,bozgunun ülke çapındaki olumsuz tepkileri, İttihatçılar"in iktidarda kalmasına meydan bırakmamıştı. Sadrazam Talat Paşa gerçekçi davranarak istifa etti. İleri gelen İttihatçılar (başta Talat, Enver ve Cemal Paşalar olmak üzere) memleketi terkettiler. VI. Mehmet (yani Vahidettin) büyük ölçüde İttihatçı temizliğine girişti. İttihatçılar"a düşmanlığı, onu koyu bir İngiliz taraflısı yapmıştı. Eniştesi Damad Ferit Paşa"yi pek sevmezdi ama, sırf İngiliz tarafdarı tutumu yüzünden onu Sadrazam yaptı. Ferit Paşa"nın alçaklığı varan gafletine ortak oldu, ihanetlerinde işbirliğinden geri kalmadı. Bazı çevreler, Vahidettin"in Damat Ferit Paşa İngilizler"in istek ve etkisiyle sadrazam yaptığını, gene İngilizler"in zoru ve çaresizlik yüzünden ona uyduğunu ifade ederler. Fakat Vahidettin"in genel tutum ve tavrı, kendiliğinden bir seçme yapmış olduğunun, "Kara Sultan" diye anılmağa hak kazandığının kesin, tartışma kabul etmeyen belirtileridir.

  1919 yılında İngiltere"nin "dünya egemenliği" diye tanımlanabilecek durumu, Vahidettin"i adeta büyülemişti. Anadolu"da başlayan Kurtuluş Savaşı"nın, Mustafa Kemal"in tutumunu zararlı,boşuna sayıyordu. Bu nedenle, Türk"ün Kurtuluş Savaşı"na ve bu soylu uğraşın öncüsü Mustafa Kemal"e karşı açık seçik düşmanca bir tavır takındı. I. Dünya Savaşı galiplerinin ağır, Türkün onuru ve gururu için leke niteliğindeki şartlarını benimsedi. Ferit Paşa Sevres(Sevr) Antlaşması"nı imzaladı.

  (NOT: Vahidettin nedense bu antlaşmayı imzalamamıştır)

  Anadolu"daki soylu ve kahramanca uğraşları zaferle sonuçlanınca, Türk Milleti de hürriyetten yoksun,bağımlı yaşayamayacağını bütün dünyaya kabul ettirmiş oldu. Kötü, ihanete varan bir yönetimin başındaki Vahidettin padişahlık sıfatı kaldırılınca büsbütün korktu. İngilizler"le anlaşarak, bir gece Dolmabahçe rıhtımından bir motora bindi ve açıkta demirli "Malaya" zırhlısına sığındı. İstanbul"dan kaçtı. İhanetinin, aldanışının hakkettirdiği cezayı, bedeli karşılamak, buna katlanmak, hesap vermek yürekliliğini de gösterememişti.

  1926 yılında bir sığıntı gibi yaşadığı İtalya"da San Remo sahil kentinde öldü.

 2. AYFER
  Bayan Üye

  Osmanlı İmparatorluğunun 36. ve son padişahı Sultan Vahidettin'dir. 1 Kasım 1922'de Saltanatın Kaldırılması ile Sultan Vahidettin'in padişahlığı son bulmuştur.
+ Yorum Gönder