+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Yavuz Sultan Selim Han - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Yavuz Sultan Selim Han - Kimdir Kısaca Hayatı
  Yavuz Sultan Selim Han - Kimdir Kısaca Hayatı  tarihce_yavuz_sultan_selim.jpg

  Babası: Sultan II. Bayezid
  Annesi: Ayşe Hatun
  Doğum Tarihi: 1470
  Tahta Çıkışı: 25 Nisan 1512
  Ölümü: 21 Eylül 1520

  Karakterinin sertliğinden dolayı “Yavuz“ ve şehzâdeliğinden beri “Selim Şah“ denen Sultân Selim, 7 Safer 918/Nisan 1512'de Osmanlı padişahı olmuş ve 8 sene, 9 ay bu tahtta oturduktan sonra 8 Şevval 926/ 21 Eylül 1520'de vefat etmiştir: Zulkadiroğlu Alâüddevle'nin kızı Ayşe Hâtun'un oğlu olan Yavuz, şehzâdeliğinden beri, istikbalinin parlak olduğunu gösteren bir hayat çizgisi takip etmişti.


  1512 II. Bayezid’in vefatı.
  Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışı.

  1513 Memluk Sultanı Kansûgavri’nin elçisinin Yavuz Sultan Selim’i ziyareti.

  1514 Rus Çarı Vasili’nin elçisinin İstanbul’a gelmesi.
  Yavuz Sultan Selim’in Edirne’den İstanbul’a hareket ederek İran seferine başlaması.
  Sultan Selim tarafından Şah İsmail’e mektup gönderilmesi.
  Tebriz’e yürüyen ordunun Çaldıran’da mevzilenmesi ve Çaldıran zaferi.
  Şah İsmail’in barış istemesi.
  Yavuz Sultan Selim’in bu teklifi reddetmesi.
  Yavuz Sultan Selimin Amasya’ya gelmesi.
  Yeniçerilerin isyanı.
  Yavuz Sultan Selim’in Kemah’a hareketi. Kemah Kalesi’nin alınması.
  Turnadağ Zaferi.
  Yavuz Sultan Selmi’in İstanbul’a dönmesi.
  Büyük İstanbul yangını.
  Bedesten’den Gedikpaşa hamamına kadar olan binalar yanmıştır.
  Haliç tersanesinin kurulması ve Deniz Kuvvetleri’nin hizmetine verilmesi.

  1515 Kefe ve Azak’da Rus tüccarlarına serbest ticaret yapma müsaadesinin verilmesi.
  Mardin ve çevresindeki Cizre, İmadiye, Rakka, Musul, Urfa ve Harran’ın Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından zaptı.

  1516 Osmanlı donanmasının Suriye sahillerine gönderilmesi.
  Veziriazam Hersekzade Ahmed Paşa’nın azli, Hadım Sinan Paşa’nın tayini.
  Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi için Üsküdar’dan hareketi.

  24.08.1516 Mercidabık Zaferi. Halep’in alınması.
  Ordunun Hama’ya girmesi ve Şam’ın alınması.
  Yavuz Sultan Selim’in Haleb’e oradan da Şam’a geçişi.

  15.12.1516 Yavuz Sultan Selim’in Şam’dan hareketi.

  1517 Mısır kölemenlerinin yenilmesi.

  22.01.1517 Ridaniye zaferi.
  Kahire’nin işgali, Mısır Sultanı Kansugavri’nin itaatını bildirmesi.

  15.02.1517 Yavuz Sultan Selim’in törenle Kahire’ye girmesi.
  Hilafet meselesi.
  Yavuz Sultan Selim’in Ravza Adası’nda dinlenirken suikast teşebbüsü.
  Sultan Tamanbay’ın yakalanması ve idam ettirilmesi.
  Mekke Şerifi’nin oğlunun İskenderiye’ye gelerek, babasının itaatını bildirmesi.
  Veziriazam Yunus Paşa’nın ilk Mısır valisi olarak atanması.
  Yavuz Sultan Selim’in dinlenmek için Şam’a gelişi ve ünlü mutasavvuf Muhiddin Arabi’nin türbesini yaptırması.

  1518 Yavuz Sultan Selim’in Temmuz ayında İstanbul’a dönüşü.
  Sultan Selim Camii’nin temelinin atılması.

  1520 Yavuz Sultan Selim’in vefatı.
  Kanunî Sultan Süleyman’ın tahta çıkışı.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Yavuz SultAn Selîm Han hakkında bilgiler

  Dokuzuncu Osmanlı pâdişâhıdır.

  Daha şehzâdeliğinde, kendisine devrin en seçkin âlimleri tarafından dîn ve fen ilimleri ikmâl ettirilmiştir.

  İdâreciliğe Trabzon vâliliği ile başlamış, devlet hayatının bu ilk safhasında bile müslümanlara hayranlık ve rahatlık; düşmanlara ise, müheykel endâmı ve müthiş irâdesi ile korku ve dehşet vermiştir. Daha o esnâda Gürcüler üzerine üç sefer yapmış, fethettiği yerlerdeki bütün Gürcüler’in hidâyetine vesîle olmuştur.

  Yavuz, Trabzon’un İran’a yakınlığı sebebiyle Şâh İsmâil’in ümmet hakkındaki menfûr emellerini çok iyi biliyordu. Ona karşı köklü ve müessir tedbirler almanın mecbûriyetini daha şehzâdeliğinde kavramıştı. Fakat Şah İsmâil’le mücâdelenin -kendisi için- şehzâdelik sıfat ve salâhiyetleri ile mümkün olmayacağını düşünerek bir an önce Osmanlı tahtına geçmek ihtiyacını hissetmişti.

  Bu sebeple kardeşleri Şehzâde Ahmed ve Şehzâde Korkut’u bertaraf ederek 1512’de Osmanlı Sultanı oldu.
+ Yorum Gönder