+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Sultan II. Bayezid Han - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Sultan II. Bayezid Han - Kimdir Kısaca Hayatı
  Sultan II. Bayezid Han - Kimdir Kısaca Hayatı

  yıldırım-beyazıt-hakkında-bilinmeyenler.jpg

  Babası : Sultan II. Mehmed
  Annesi : Mükrime Hatun
  Doğduğu Tarih : 1452
  Padişah Olduğu Tarih: 19 Mayıs 1481
  Tahttan Mecburen İnişi: 25 Nisan 1512
  Öldüğü Tarih : 26 Mayıs 1512  Sultân II. Bâyezid, Gülbahar Hâtun’dan 1450 yılında Dimetoka Sarayı’nda dünyaya geldi. Babası Sultân Fâtih’in nâşı 17 gün saklandı ve Amasya’da Sancak Beyi olan Şehzâde Bâyezid İstanbul’a getirilerek tahta çıkarıldı. Bazı tarihçilerin, Osmanlı kaynaklarında geçen “îş ü nûşu severdi” şeklindeki ifadelerini, onun gençliğinde eğlence ve içkiyi severdi şeklinde yorumlamaları asla doğru değildir. Tam aksine veli lakabını alan nadir Padişahlardan biridir. Asrındaki maneviyât erleri ve âlimlere gösterdiği hürmet de bunun şahididir. Müstakil bir sorunun cevabında da özetleyeceğimiz gibi, Fâtih’in vefatıyla Hıristiyan alemi istediğine kavuşmuş ve Roma bir İslâm merkezi olmaktan kıl payı kurtulmuştu. İşte Şehzâde Cem olayı da bunun tuzu biberi oldu. Sultân Bâyezid, İtalya’daki Gedik Ahmed Paşa komutasındaki orduyu hemen geri çağırdı ve maalesef 1495 yılına kadar, birinci derecede Cem Sultân ve Memlüklülerle meşgul oldu. Sultân Bâyezid’in asıl saltanatı 1495 yılından başlatılabilir.


  1490 Lehistan ile barış andlaşması.


  1491 Osmanlı-Memlük barışı.


  1492 Macaristan seferi.
  Belgrad kuşatması.
  Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında ilk siyasi münasebetlerin başlaması.  1494 Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili.
  Osmanlı Devleti’nin taksimi için Fransız-Alman projeleri.  1495 Macarlarla mütareke.
  Cem Sultan’ın ölümü.
  Şehzade Süleyman’ın Trabzon’da doğumu.  1497 İlk Rus elçisinin İstanbul’a gelişi.
  İki komşu ülke arasında ilk ticari görüşmelerin başlaması.  1498 Lehistan seferleri.


  1499 Venedik harbi.
  İnebahtı’nın alınışı.
  Preveze baskını.
  Türklere karşı, Lehistan-Macaristan-Litvanya ittifakı.
  Bir Rus elçisi ile Ticaret Heyeti’nin İstanbul’a gelişi.  1500 Modon, Navarin ve Koron’un alınışı.


  1501 II. Bayezid’ın Preveze Sancağı Beyi Kemal Bey’e, Venedik gemileri tarzında 40 kadar top mavnası inşasını emretmesi.
  Avrupa’da Türklere karşı ittifak kurulmaya başlanması.
  Papalık-Venedik ve Macaristan ittifakı.
  Fransızların Midilli Adası’nı kuşatması.  1502 Venedikle barış.
  Venediklilerin İstanbul’da elçi bulundurmalarının yine 3 yılda bir devamına karar verilmesi.  1503 Türk-Macar barışı.


  1505 Bayezid Külliyesi’nin açılışı.


  1507 İran ile ilişkilerin bozulması, Şah İsmail Safavi’nin Anadolu’ya akınının başlaması.


  1508 Şehzade Korkud’un Mısır’a ilticası.


  1512 II. Bayezid’in vefatı.
  Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışı.

 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sultan II. Bayezid Han hayatı hakkında bilgiler

  Saltanatı: 1481-1512
  Babası: Fatih Sultan Mehmed Han - Annesi: Sitti Mükrime Hatun
  Doğumu: 3 Aralık 1447 Vefatı: 26 Ağustos 1512

  Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en mümtaz alimleri elinde tahsil gördü. Yedi yaşında iken, Amasya valisi oldu. 1473 Otlukbeli Savaşı'na sağ kol kumandanı olarak katıldı. Babası Fatih Sultan Mehmet'in ölümü üzerine, 20 Mayıs 1481'de tahta geçti.+ Yorum Gönder


2. beyazıt hayatı özet,  2.bayezid kısaca hayatı,  2. beyazıt hayatı,  2.beyazıt hayatı kısa,  2.beyazıt hayatı ozet,  sultan 2. beyazıt kısaca hayatı