+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda osmanlı devletini tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. uydu dunyası
  Yeni Üye

  osmanlı devletini tarihi
  OSMANLI TARIHI
  Muhtasar Osmanli devleti tarihi
  Osmanli tarihi kronojolosi(384 KB)
  Osmanli beyligi ve Osmanli devletinin kurulusu
  Osman Gazi ve Beylik
  Orhan Gazi dönemi
  I. Murad dönemi
  Yildirim Beyazid dönemi
  Fetret devri
  Fetret devri
  Sehzadelerin hakimiyet mücadelesi
  Süleyman Çelebi dönemi ve sehzadeler
  Fetret devri sonrasi olaylar
  Yükselme devri
  Sultan II. Murad dönemi (182 Kb)
  Fatih Sultan Mehmed dönemi (201 Kb)
  Sultan II. Beyazid dönemi (156 Kb)
  Yavuz Sultan Selim dönemi (184 Kb)
  Kanuni Sultan Süleyman dönemi (265 Kb)
  Selimiye Camisinin tarihçesi
  II. Selim ve dönemi
  Osmanlilarin 16. yy.'da Islam devletlerine atesli silah yardimi
  Duraklama devri
  Duraklama dönemi ve son basarilar
  IV. Murat ve dönemi
  Genç Osman'in yapmak istedikleri
  Lale devri
  Yurdumuzda ilk mason locasi
  Gerileme devri ve son
  Gerileme dönemi ve gerilemeyi durdurma çabalari
  Osmanli devletinde islahat çabalari ve Osmanli devletinin sonu
  III. Selim ve dönemi
  II. Mahmud ve dönemi
  Abdülmecid Han ve dönemi
  Abdülaziz Han ve dönemi
  Tanzimat dönemi
  Said Halim Pasa'nin öldürülmesi
  Huddamü'l Kâbe
  Medine Fâtihi Fahreddin pasa
  Istanbul'da ilk metro
  Hazin son
  Osmanogullarinin drami
  Ermeni meselesi
  Sarikamis faciasi
  Akka zaferi
  Son Osmanli
  Vahdeddin Han ve dönemi
  1821-1922 Müslüman Kaybi
  II. Abdülhamid Han dönemi
  II. Abdülhamid Han ve dönemi
  Rumi takvimi
  Kizil sultani kim ve niçin uydurmustur ?
  Abdulhamid Han'in Bagdat demiryolu projesi
  II. Abdülhamit Han niçin tahttan indirildi ?
  31 Mart Hadisesi'nin Icyüzü
  31 Mart bir Yahudi ihtilâli gibi
  Sehzade Abid efendinin II. Abdülhamid hakkinda anlattiklari
  II. Abdülhamid ve Japonlar
  Çanakkale zaferi
  Çanakkale savasi hakkinda bazi gerçekler
  Çanakkale
  Çanakkale savasinda Ingiliz oyunu
  Osmanli da müessese ve medeniyet
  Osmanli da devlet yönetimi
  Askeri teskilât
  Osmanli donanmasi
  Osmanlilarda ilim
  Osmanlilarda egitim ve ögretim
  Sibyan Mektebleri
  Tasra teskilati
  Medreseler
  XV. ve XVI. asirlarda Osmanlilarda ilmi hayat
  Osmanli padisahlari niçin hacca gitmezlerdi ?
  Osmanli padisahlarina kisa bir bakis
  Osmanli padisahlarina kisa bir bakis II
  Osmanli padisahlari
  Osmanli vezirleri
  Padisahlarin esleri 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti  Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanının atası olan Osman Gazi, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır.[11] Devlet, Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkması yaygın kabule göre 1299 yılında olmuştur. Ancak Prof. Dr. Halil İnalcık ve bazı diğer akademisyenler, Osmanlı Devleti'nin 1299'da Söğüt'te değil 1302'de Yalova'da Bizans'a karşı yaptığı Bafeus Savaşı sonrasında devlet niteliğini kazandığını iddia ederler.[12][13] İstanbul ile sınırlı bir şehir devletine dönüşmüş olan Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu yıkmış, bazı tarihçilere göre bu Yeni Çağ'ı başlatan olay olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu gücünün doruğunda olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda üç kıtaya yayılmış ve Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bölümünü egemenliği altında tutmuştur. Ülkenin sınırları batıda Cebelitarık Boğazı (ve 1553'te Fas kıyıları'na, doğuda Hazar Denizi ve Basra Körfezi'ne, kuzeyde Avusturya, Macaristan ve Ukrayna'nın bir bölümüne ve güneyde Sudan, Eritre, Somali ve Yemen'e uzanmaktaydı.[14] Osmanlı İmparatorluğu 29 eyaletten ve vergiye bağlanmış Boğdan, Erdel ve Eflak prensliklerinden oluşmaktaydı. Devlet zaman zaman denizaşırı topraklarda da söz sahibi olmuştur. Atlantik Okyanusu'ndaki kısa süreli toprak kazanımları Lanzarote[15] (1585), Madeira (1617), Vestmannaeyjar[16] (1627) ve Lundy[17](1655) bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

  Devlet altı yüzyıl boyunca Doğu dünyası ile Batı dünyası arasında bir köprü işlevi görmüştür. Hakimiyeti altında bulunan topraklarda yaşayan halklar zaman zaman, toplu ya da yerel ayaklanmalar ile Osmanlı iktidarına karşı çıkmışlardır. Genel olarak din, dil ve ırk ayrımından uzak durduğu için yüzyıllarca birçok devleti ve milleti hakimiyeti altında tutmayı başarmıştır.[18]Osmanlı İmparatorluğu, eski Türk örf ve adetlerinin ve İslam kültürünün yükümlülüklerinin doğrultusunda bir yönetim şekli belirlemiştir.[19]
+ Yorum Gönder