+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Lale Devri ile ilgili Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Lale Devri ile ilgili
  1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti'nde yeni bir dönem başlamıştı. 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanına kadar, 12 yıl süren bu döneme Lale Devri denir. Sultan Üçüncü Ahmed ve Damat İbrahim Paşa barışçı bir siyasetten yanaydılar. Lale Devri de bu barışçı politikaların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştı.

  Lale Devri'nde edebiyat, kültür ve sanat alanında gelişmeler olduğu gibi, teknik konularda da Avrupalı devletlerden etkilenilerek bazı yenilikler gerçekleştirildi. Bu dönem de Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderildi. 1727 yılı ortalarında Osmanlı Devleti'nde de matbaa kurulması için düzenlenen padişah fermanı üzerine, Paris Elçisi 28. Mehmed Çelebi'nin oğlu Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika ilk matbaayı kurdular (16 Aralık 1727).

  Lale Devri'nde Yalova'da bir kağıt fabrikası kuruldu. İstanbul'da sık sık çıkan yangınları daha hızlı kontrol altına almak için, yeniçeriler içinden bir itfaiye örgütü oluşturuldu. Yine İstanbul'da bir kumaş fabrikası ve bir çini imalathanesi açıldı. Her tarafta birçok köşk, saray ve lale bahçeleri yapıldı. Ayrıca Doğu kültürünün klasik eserleri ilk kez Türkçe'ye çevrildi. İstanbul'da halk yıllar süren savaşlardan sonra böyle bir dönem yaşamanın mutluluğu içerisinde idi. 2. Mesport
  Moderators

  Lale Devri Hakkında Bilgi

  , lale devri ile ilgili bilgi, lale devriyle ilgili bilgiler, lale devrinin özellikleri, lale devri hakkında kısa bilgi, lale devri ne zaman başladı, lale devrinin sonu,


  Lâle Devri
  Lâle Devri, Osmanlı Devleti’nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. Zevk ve sefâ devri olarak bilinir. Adını, o dönemde İstanbul’da yetiştirilen ve zamanla ünü dünyaya yayılan lale çiçeklerinden alır.

  Osmanlı Devleti ilk defa bu devirde batıdan bazı yenilikleri almaya başladı.
  Nedim, Lâle Devri’nin günlük hayatını ve İstanbul’un tasvirini aşağıdaki unutulmaz mısralarla yapmıştır:
  Bu sehri Stanbul kî, bî müslü bahâdir;
  Bir sengine yekpare Acem mülkî fedadir.
  Bazari hüner madeni ilmü ulemadir.

  LÂLE DEVRİ’NİN ÖZELLİKLERİ
  Bu dönemde Avrupa ile savaş yaşanmamış, barış içinde yaşamak fikri ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti Avrupa’yı daha iyi tanıyabilmek için Paris, Londra gibi şehirlere elçiler göndermiştir. Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar şunlardır:
  • Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727′de İstanbul’da ilk matbaa kuruldu.
  • Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.
  • Yalova’da kâğıt, İstanbul’da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu.
  • Yeni kütüphaneler açıldı; Doğu ve Batı eserleri tercüme edildi.
  • Çiçek aşısı yaygınlık kazandı.
  • Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.
  Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.

  Mimarî
  İnce ve hassas bir ruha sahip olan Sultan III. Ahmet, sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uyum içerisinde çalışmış, bu sırada yaşanan Lâle Devri’nde sanata, edebiyata ve toplumsal hayata özgün bir anlayış getirilmişti. Sultan III. Ahmet, Topkapı Sarayı ile Yeni Câmii’de birer kütüphane, Ayasofya’da Bâb-ı Humâyun’un karşısında Türk sanat şaheserlerinden sayılan Sultan Üçüncü Ahmet Çeşmesi ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla da Deryayi Sim adlı bir su bendi inşa ettirmiştir.

  Bunlardan başka Üsküdar Yeni Vâlide Câmii, Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Damat İbrahim Paşa Camii ve Külliyesi, İstanbul’da Yeni Postane arkasında Daarül Hadis ve Sebil, Ortaköy Camii önündeki çeşme, Üsküdar Şemsi Paşa’da Hüsrev Ağa Camii önündeki çeşme ve Çubuklu Camii yanındaki Mesire Çeşmesi gibi eserler yine bu dönemde yapılmıştır.

  Dönemin belki de en gözde eseri olan Sâdâbâd, maalesef günümüze kadar gelememiş, bize yıkıntıdan fazla bir şey kalmamıştır.

  Patrona Halil İsyanı
  Halkın büyük bir kısmı zor durumdayken İstanbul’da bazı devlet büyüklerinin rahat bir yaşam sürdürmeleri, eğlenceye düşkünlükleri huzursuzluklara sebep oluyordu. Patrona Halil isimli bir yeniçeri bu durumdan memnun olmayanları yanına alarak isyan çıkardı. İsyan sonucu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve yakınları öldürüldü. Padişah III. Ahmet tahttan indirildi, yerine I. Mahmut getirildi.

  lale devri,
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Pasarofça antlaşması ile lale devri ile yeni bir devir başlamıştır. Lale devri pasarofça antlaşması ile başlayıp Patrona Halil isyanı ile bitmiştir.Lale devri istanbulda yetiştirilen namı tüm dünyaya yayılan lalelerden alır.
 4. VUSLAT
  Bayan Üye
  Yazma Devri Lale Devri Osmanlı zamanında yaşanan en güzel devirlerde biri olarak bilinir Lale çiçeğinin de çok yetiştirildiği bir devirdir

+ Yorum Gönder


lale devri araştırma,  lale devri ile ilgili araştırma,  lale devri ile ilgili yazılar,  lale devri araştır,  lale devri ile ilgili görseller,  lale devri ile ilgili yazı