+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Balta Limanı Antlaşması ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Balta Limanı Antlaşması ile ilgili bilgiler
  Osmanlı Devletinin Büyük Britanya ülkesi ile İstanbulun Baltalimanı semtinde imzaladığı bir Ticaret anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın yapılması için Britanya çok önceden plan yapmıştı çünkü Osmanlı kendi çıkarları için başka ülkelerden hammadde ticareti yasaklamıştı ve buda Britanyanın çıkarlarına ters düşüyordu.

  Baltalimanı Ticaret Konvansiyonu, (16 Ağustos 1838) Osmanlı İmparatorluğu'nun Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile İstanbul'un Baltalimanı semtinde imzaladığı ticaret antlaşmasıdır.

  Osmanlı İmparatorluğu 1826'dan beri kendi ihtiyaç duyduğu yerli hammaddelerin yabancı tüccarlar tarafından yurtdışına çıkarılmasını önleyen yed-i vahid (tekel) sistemini uygulamaya koymuştu. Bu sistem Büyük Britanya'nın çıkarlarına uygun düşmüyordu ve İngilizler kendilerine Osmanlı topraklarında ayrıcalıklar verilmesi için Osmanlı İmparatorluğu'na baskı yapıyorlardı.

  Osmanlı Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanını bastırmak için İngilizlerden yardım istedi. Bu yardıma karşılık olarak, Büyük Britanya'ya ticari bakımdan büyük ayrıcalıklar veren bir ticaret konvansiyonunu Baltalimanı'nda devlete ait olan yalıda imzaladı. Konvansiyon 8 Ekim 1838'de Kraliçe Viktorya, bir ay sonra da Sultan II. Mahmut tarafından onaylandı.

  Bu antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır:
  1.Tekel sistemi kaldırıldı. Britanyalılara diledikleri miktarda hammaddeyi satın alma imkânı verildi.
  2.İç ticarete Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra Britanyalıların de katılması öngörüldü.
  3.Britanya vatandaşları Osmanlı ürünlerini Osmanlı tebâsından tâcirlerle aynı vergi koşulları altında satın alma hakkına sahip oldular.
  4.Britanyalılarla olan transit ticaretten alınan vergi resmi kaldırıldı.
  5.Büyük Britanya gemileriyle gelen Britanya malları için bir defa gümrük ödendikten sonra, mallar alıcı tarafından nereye götürülürse götürülsün bir daha gümrük ödenmeyecekti. 2. Mesport
  Moderators

  Baltalimanı Antlaşması 1838


  Baltalimanı Antlaşması (16 Ağustos 1838) Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile İstanbul’un Baltalimanı semtinde imzaladığı ticaret antlaşmasıdır.

  Osmanlı Devleti 1826′dan beri yerli ham maddelerin yurt dışına çıkarılmasını önleyen yed-i vahid (tekel) sistemini uygulamaya koymuştu. Bu sistem İngiltere’nin çıkarlarına uygun düşmüyordu ve İngilizler kendilerine Osmanlı topraklarında kendilerine ayrıcalıklar verilmesi için Osmanlılara baskı yapıyorlardı. Dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanını bastırmak için İngilizlerden yardım istedi. Bu yardıma karşılık olarak ta İngilizlere ticari bakımdan büyük ayrıcalıklar veren bir antlaşmayı Baltalimanı’nda kendisine ait olan yalısında imzaladı. Antlaşma 8 Ekim 1838’de Kraliçe Viktorya, bir ay sonra da Sultan II. Mahmut tarafından onaylandı.
  Bu antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır
  Tekel sistemi kaldırıldı.

  İç ticarete Osmanlı vatandaşları yanısıra İngilizlerin de katılması öngörüldü.
  İngiliz vatandaşları Osmanlı ürünlerini ihraç etme hakkına sahip oldular.
  Transit resmi kaldırıldı.

  İngiliz gemileriyle gelen İngiliz malları için bir defa gümrük ödendikten sonra mallar alıcı tarafından nereye götürülürse götürülsün bir daha gümrük ödenmeyecekti. Böylece İngiltere vatandaşları Osmanlı Devleti sınırları içinde ticaret yaparken Osmanlı vatandaşlarından bile daha az vergi ödeyeceklerdi.

  1838-1841 yıllarında buna benzer antlaşmalar Fransa, İsveç, Norveç, İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka ve Portekiz’le de imzalandı. Bu antlaşmalar kapitülasyon sistemini sağlamlaştırdı, Osmanlı sanayine büyük bir darbe vurdu. Osmanlı Devleti’nin diğer devletlere borçlanmasına yol açtı ve mali çöküntüsünü hızlandırdı.
+ Yorum Gönder


balta limanı antlaşması kısa bilgi,  balta limanı antlaşması hakkında kısa bilgi