+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Tarih Haritaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Tarih Haritaları
  Tarih Haritaları..75 resimlik Zengin bir Kaynaktır

  Tarih Haritaları hakında bilgi
  1. Hitit İmparatorluğu MÖ.19.yy-12.yy 3760kb
  2. Babil Krallıkları 2671kb
  3. Asur İmparatorluğu MÖ.2105-612 2934kb
  4. Pers İmparatorluğu MÖ.559-330 3549kb
  5. İlk Çağda Ön Asya 3002kb
  6. İskender İmparatorluğunun en geniş sınırları ve parçalanışı MÖ.323 3098kb
  7. Roma İmparatorluğunun En Geniş Sınırları MS.2.yy 2932kb
  8. Tarih Boyunca Başlıca Uygarlıklar 4149kb
  9. Yakındoğuda Kurulan İlk Uygarlıklar 2735kb
  10. Türklerin Anayurdu ve Göç Yolları 3257kb
  11. İskitler(Sakalar) 3074kb
  12. Asya'da ve Avrupa'da Hun-Türk İmparatorlukları 3578kb
  13. Avrupada Kavimler Göçü 3880kb
  14. Göktürk Devleti 552-630 2708kb
  15. Kutluk Devleti 681-745 2869kb
  16. Uygur Devletleri 2426kb
  17. İslamiyetin Yayılışı 3412kb
  18. Endülüs Emevi Halifeliği 3499kb
  19. Hazar Hanlığı 630-965 3057kb
  20. Karahanlılar 840-1212 , Harzemşahlar 1097-1231 3146kb
  21. Gazneliler 963-1187 2753kb
  22. Büyük Selçuklu İmparatorluğu 1040-1157 3102kb
  23. Anadolu Selçuklu Devleti 1077-1308 3746kb
  24. Haçlı Seferleri 1096-1270 3280kb
  25. Cengiz Han İmparatorluğu ve Parçalanması 1227-1330 3226kb
  26. Timur İmparatorluğunun En Geniş Sınırları 3659kb
  27. Anadolu Beylikleri XIV.yy 3270kb
  28. Osman Gazi Döneminde Osmanlılar 1281-1326 3265kb
  29. Orhan Gazi Dönemi Sonunda Osmanlı Devleti ve Çevresi -1359 3265kb
  30. 1402 Yılında Osmanlı Devleti 3230kb
  31. Fatih Dönemi Sonunda Osmanlı İmparatorluğu -1481 2955kb
  32. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş, Yükselme ve Duraklama Dönemleri 3024kb
  33. Büyük Seyahatler ve Coğrafi Keşifler 4130kb
  34. Karlofça Antlaşması-1699 3252kb
  35. Osmanlı İmparatorluğunun Gerileme ve Çöküş Dönemleri 3066kb
  36. Küçük Kaynarca Antlaşması- 21 Temmuz 1774 3496kb
  37. 1881 Yılında Balkanlarda Siyasi Durum 3442kb
  38. Bükreş Antlaşması-1812 3480kb
  39. Edirne Antlaşması-14 Eylül1829 3285kb
  40. Balkan Savaşları 1912 -1913 3718kb
  41. Birinci Dünya Savaşı Başında Avrupa-1914 4291kb
  42. Mondros Mütarekesi ve İşgal Kuvvetleri- 30 Ekim 1918 3823kb
  43. Sevr(10Ağustos1920) ve Lozan(24Temmuz1923)Antlaşmalarına Göre sınırlar 3951kb
  44. Türk Kurtuluş Savaşında Cepheler 3618kb
  45. Türkiye Cumhuriyeti 4194kb


  indirin
  Şifre:
  www.alasayvan.net  Burdan
  http://uploaded.to/?id=ng18cz
 2. Ezlem
  Üye

  Haritalar ülkelerin toprak değişimlerine göre yeniden şekillendiriliyor.Osmanlı devletinde piri reisin harita çalışmaları neredeyse bire bir aynıydı.Usta bir denizci ve harita uzmanıydı.
+ Yorum Gönder