+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Peçenekler Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Forumacil
  Devamlı Üye

  Peçenekler Hakkında Bilgi
  Peçenekler Hakkında Bilgi


  Göktürk ve Uygur hakimiyetinde yaşadıktan sonra, X. yüzyılda Batı’ya göç ettiler. Macar ve Rus tarihinde etkili oldular.
  XI. yüzyılda Hristiyanlığı kabul ettiler.
  Malazgirt Savaşı’nda Oğuzlarla birlikte Bizans ordusuda yer aldılar.
  1091 ‘de Kıpçaklarla yaptıkları bir savaşta yenildiler ve giderek dağıldılar.
  UYARI: Peçenekler, Bizans ordusunda ücretli asker olarak görev almıştır. Bizans, Peçenekler’in bazılarını da Anadolu’ya yerleştirmiştir.
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Macarlar, Avrupa'da önemli bir güç olarak, günümüze kadar gelmişlerdir. Macaristan Karlofça Antlaşmasına kadar 165 sene Osmanlı hâkimiyetinde kaldı. İki dünya savaşı arasında Macaristan ideolojik ve ekonomik yönden Hitler Almanyası’na yaklaştı ve Antikomintem pakta katıldı. Macarlar zamanla Türklük özeliğini kaybettiler. Krallık sistemine dayalı bir yönetim kurdu*lar. Macaristanda bulunan Balaton Gölü Orta avrupada bulunan en büyük göldür.
+ Yorum Gönder