+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Bulgarlar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Forumacil
  Devamlı Üye

  Bulgarlar Hakkında Bilgi
  Bulgarlar Hakkında Bilgi

  Orta Asya’dan ve Oğuzlar’dan koparak Batı’ya göç eden kabilelerin birleşmesiyle oluştular.

  Bir kısım Bulgar Türkleri Volga Nehri çevresine gelerek İdil (Volga) Bulgar Devleti’ni kurdular. Bu devlet 1236 yılında Altın Ordu Devleti tarafından yıkıldı.

  Türk boylarına gelen diğer Bulgar Türkleri burada Tuna Bulgar Devleti’ni kurdular. Tuna Bulgarları zamanla Slavlaşarak ve IX. yüzyılda da Hristiyanlığı kabul ederek tarih sahnesinden silindiler.
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Bulgar Türkleri Volga Nehri çevresine gelerek İdil (Volga) Bulgar Devleti'ni kurdular. Bulgaristan topraklarına, M.Ö Traklar denilen bir kavim, daha sonra Romalılar hakim olmuştur. Türkiye Kapıkule sınır kapısına 150 km uzaklıktadır.
+ Yorum Gönder


bulgarlar hakkında bilgi,  bulgaristan hakkında bilgi,  bulgar hakkında bilgi