+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı - Lehistan Savaşları Nedenleri Ve Sonuçları 1 Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Osmanlı - Lehistan Savaşları Nedenleri Ve Sonuçları 1
  Osmanlı Lehistan Savaşları - Osmanlı Lehistan Savaşı Nedeni - Osmanlı Lehistan Savaşı Konu Anlatım


  (1618 - 1676)

  Genç Osman Dönemi (1618-1622)

  Nedeni : Lehistan'ın Boğdan'ın iç işlerine karışması.

  -Genç Osman 1618 yılında Lehistan seferine çıktı.

  -Leh ordusunu yendi ve Hotin Kalesi'ni kuşattı.

  -Bu sefer, yeniçerilerin gevşek davranması üzerine, 1620 yılında Hotin Antlaşması imzalanarak son buldu.

  Hotin Antlaşması (1620)

  1. Lehliler ve Osmanlılar birbirlerinin topraklarına saldırmayacaktır.

  2. Lehistan, Kırım Hanı'na 40 bin düka altını vergi olarak ödemeye devam edecektir.

  -Hotin seferi'nde Yeniçerilerin yetersizliği anlaşılmış ve ilk defa Genç Osman, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemişti.


  IV. Mehmet Dönemi (1672-1676)

  Nedeni: Lehistan'ın, Türk himayesinde bulunan Ukrayna Kazakları'nın iç işlerine karışması.

  -Osmanlı ordusu 1672'de Lehistan seferine çıktı. Lehliler birçok defa yenildi ve 1676'da Bucaş Antlaşması imzalandı.

  Bucaş Antlaşması (1676)

  a) Ukrayna Osmanlıların koruması altında kalacak.

  b) Podolya Osmanlılara verilecek

  c) Lehistan her sene vergi ödeyecek

  -Bucaş Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına toprak kattığı son antlaşmadır.

  Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu Batı'da en geniş sınırlarına ulaşmıştı.

  Not: Lehistan Diyet Meclisi, Bucaş Antlaşması'nın vergiyle ilgili üçüncü maddesini kabul etmedi. Savaş yeniden başladı. Osmanlılar vergiyle ilgili maddeyi kaldırınca 1676 yılında Bucaş Antlaşması yenilendi.
 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Hotin seferinde Yeniçerilerin yetersizliği ve ilk defa genç Osman yeniçeri ocağını kaldırma kararı istemişti. genç Osman Lehistan ordusunu yenip ve hotin kalesini kuşattı.
+ Yorum Gönder


hotin seferinin sebepleri ve sonucları,  1620 lehistan savaşının nedenleri