+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Serasker Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Serasker Nedir
  Serasker Nedir - Psmanlıdaki Ünvanlar - Serasker Hakkında
  Osmanlı Devleti'nde 1826-1908 yılları arasında kullanılan ve bugünkü Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevine denk düşen unvan.

  "Baş" anlamındaki Farsça sözcük "ser" ile, Arapça "asker" sözcüklerinin bileştirilmesinden oluşturulan bu sözcük, "askerlerin başı, başasker" anlamına gelmektedir.

  Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında II. Mahmud tarafından ortadan kaldırılmasından sonra anılan padişah tarafından seraskerlik unvanının ihdas edilmesine karar verilmiş ve 15 Haziran 1826 tarihinde Rusçuklu Hüseyin Paşa ilk serasker olarak Bakanlar Kurulu'na dahil olmuştur.

  Bu bakan protokolde sadrazamve şeyhülislamdan sonra üçüncü sırada geliyordu. Görev sahasına bugünkü Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri okullar girmekteydi. Deniz kuvvetleri ile başta topçu ve istihkam imalathaneleri olmak üzere askeri fabrikalar ise bu bakanlığın görev alanına dahil değildi.

  Çoğu müşir (mareşal), bazıları ise vezir rütbesine sahip olan toplam 58 serasker Osmanlı Devleti'nin kabinesinde görev almışlardır. 5 Eylül 1891'den 23 Temmuz 1908'e dek seraskerlik görevini yürüten Mehmed Rıza Paşa son serasker olmuş, aynı tarihte Meşrutiyetin İlanını müteakip Harbiye Nezareti makamının oluşturulmasıyla seraskerlik de tarihe karışmıştır.  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Serasker, padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başına seferi yöneten vezire verilen ünvan.. Bu ünvan ilk olarak Pargalı İbrahime verilmiştir..
+ Yorum Gönder