+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları
  Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları-Osmanlı Savaşları

  Otlukbeli Savaşı Nedenleri


  -Osmanlılar ile Akkoyunlu Devleti arasında Anadolu'da egemenlik kurma mücadelesi bulunmaktaydı.

  -Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Karakoyunlu Devleti'ni yıkarak, Sivas'a kadar gelmişti.

  -Candaroğulları ve Karamanoğlu beyleri de Uzun Hasan'a sığınmıştı.

  -1473 tarihinde yapılan Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlu Devleti yenildi.

  UYARI: Bu savaş Akkoyunlu Devleti'ni zayıflatmış ve onun Şah İsmail tarafından yıkılmasına neden olmuştur.


  -Akkoyunlular, XV. yüzyıl başlarında Doğu Anadolu'da güçlü bir devlet kurdular.

  -Fatih devrinde bu devletin başında Uzun Hasan vardı.

  -Bu sırada Fatih Trabzon'u ve Amasra'yı fethetmişti.

  -Ayrıca Ankara Savaşı'yla bozulan Anadolu Türk siyası birliğini yeniden kurmak istiyordu. Bu amaçla da Karamanoğlu Beyliği'ni ortadan kaldırmaya çalışıyordu.

  -Uzun Hasan da ülkesinin sınırlarını Anadolu yönünde genişletmek istiyordu. Bu nedenle Fatih'in Trabzon'u almasına karşı çıkmıştı.

  -Gücüne güvenerek Sinop'la Trabzon'un kendisine verilmesini istedi.

  -Kendisine sığınan Karamanoğlu beylerine yardım etti. Ayrıca Osmanlıların o sırada savaştığı Venediklilerle ittifak yaptı.

  -Akkoyunluların Anadolu siyası bütünlüğünü tehdit edici faaliyetleri üzerine Fatih, ordusuyla birlikte harekete geçti.

  -Erzincan yakınlarında yapılan Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı (1473).


  Otlukbeli Savaşı'ndan Sonra

  -Akkoyunlu Devleti, Osmanlılar için tehlike olmaktan çıktı. Yıkılış sürecine girdi.

  -Bir süre sonra da Safevi Hükümdarı Şah İsmail, Akkoyunlu Devleti'ne son verdi (1502).

  -Osmanlı Devleti doğuda en güçlü rakibinden kurtuldu.

  -Fırat nehrine kadar olan yerler Osmanlı egemenliğine girdi.

  -Doğu Anadolu'da Osmanlı egemenliği güç kazandı.


  (1473)

  Osmanlı Akkoyunlu İlişkilerinin Bozulma Sebepleri

  1.Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın Fatih'in Anadolu'daki fetih hareketlerini engellemek istemesi.

  2.Akkoyunlu Devleti'nin kendisine sığınan Karamanoğlu Beyliğini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması

  3.Gücüne güvenen Akkoyunluların Sinop ve Trabzon'u Osmanlıdan geri istemesi

  -Tüm bu sebeplerden dolayı doğunun güvenliğini sağlamak isteyen Fatih sefere çıktı.

  -Akkoyunlu ordusu ile Osmanlı ordusu 1473 yılında Otlukbeli Savaşı'nda karşı karşıya geldi.

  -Yapılan savaşı Osmanlılar kazandı.

  Otlukbeli Savaşı'nın Sonuçları

  1.Akkoyunlu Devleti yıkıldı.

  2.Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlandı.

  3.Fırat nehrine kadar olan yerler Osmanlı denetimine girdi.


  Sebepleri :

  - Fatih'in Trabzon'u ele geçirmesi

  - Karamanoğulları beylerinin Uzun Hasan'a sığınması

  - Uzun Hasan'ın kendisini Timur gibi görmesi

  - Her iki hükümdarın da Anadolu'ya hakim olmak istemesi

  - İki hükümdarda da cihan hakimiyeti düşüncesi olması

  - Akkoyunluların Tokat'ı yağmalamaları

  Savaşta teknik üstünlüğe sahip olan Osmanlılar galip gelmiş, Akkoyunlular yıkılış sürecine girmişler ve Osmanlı için bir tehlike olmaktan çıkmışlardır. Doğu Anadolu toprakları Osmanlı nüfuzu altına girmiştir.

  Not: Fatih'in Anadolu'daki faaliyetlerinin temel sebebi Anadolu Türk birliğini sağlamak istemesidir.
 2. Ziyaretçi

  eeee süper ya odevlerden yuz almadım 99 aldım
+ Yorum Gönder


otlukbeli savaşı sonuçları,  otlukbeli savaşının nedenleri ve sonuçları,  otlukbeli savaşının nedenleri ,  otlukbeli savaşı nedenleri ve sonuçları,  otlukbeli savaşının sonuçları,  otlukbeli savaşı nedenleri