+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Serav Antlaşması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Serav Antlaşması
  26 Eylül 1618 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevi hanedanın yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.
  Antlaşmanın bazı şartları şunlardır:
  Kanuni Sultan Süleyman devrinde Amasya Antlaşması ile belirlenen sınırlar esas alınacaktır.
  Kars ve Ahıska kaleleri Osmanlılar’da kalacaktır.
  Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Dağıstan beylerine saldırılmayacak.
  Esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacak.
  Safevi Şahı, Osmanlı Padişahı’na her yıl haraç olarak 100 yük ipek, kumaş vs. kıymetli eşya gönderecektir.
  Serav Barış Antlaşması’nın 1612 yılında varılan Nasuh Paşa Barışı’ndan tek farkı 200 ipek haracının 100 yüke indirilmiş olmasıdır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Serav Antlaşması Osmanlılar ile İranlılar arasında imzalanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Amasya anlaşmasının sınırları baz alınmıştır. Osmanlı hakimiyetinde bulunan topraklara saldırılmayacak. Esirler karşılıklı olarak salı verilecek gibi pek çok şart iki taraf arasında kabul edilmiştir.
+ Yorum Gönder