+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti'nin Büyümesini Hızlandıran Kolaylaştıran Nedenler Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti'nin Büyümesini Hızlandıran Kolaylaştıran Nedenler Nelerdir
  -İslam dini ve İslam dininin öngördüğü cihat inancı.

  -Türkmen desteğinin alınması ve beyliklerle iyi geçinilmesi.

  -Anadolu'ya gelen Türkmenlerin fethedilen yerlere yerleştirilmesi yani düzenli iskan politikası

  -Balkanlardaki düzensiz siyasi birlik ve Bizans'taki taht kavgaları.

  -Yetenekli ve deneyimli yöneticilerin iş başına geçmesi.

  -Merkezi otoritenin güçlü olması.

  -Fethedilen bölgelerde halka karşı adil davranılması ve dinsel hoşgörünün olması.

  -Osmanlı'nın kurduğu coğrafi konum (Bizans sınırında bulunması)

  -Tekfurlar arası mücadelelerden istifade etmeleri

  -Beylikler arası mücadelelere girmemeleri

  -Sürekli cihat ve gaza politikası gütmeleri

  -Türkmenler'in sempatisini kazanmaları ve sürekli göçlerle beslenmeleri

  -Ahilerin, şeyhlerin, erenlerin desteğini almaları

  -Feth ettikleri bölgelerde izledikleri siyaset (İskan,İstimalet)

  -Padişahların çok yetenekli olması

  -Merkeziyetçiliğin sağlanması (Fatih ile)

  -Avrupalılar'ın Yüzyıl Savaşları'yla uğraşması


  Anadolu'nun Durumu:

  -Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Türk Birliği bozulmuş, çok sayıda beylik kurulmuştur.

  -XIII. Y.y. sonlarına doğru İlhanlılar'ın Anadolu'daki baskısı azalmıştır.

  -Anadolu beylikleri arasında mücadeleler vardır.

  -Trabzon çevresinde Rum İmparatorluğu bulunuyordu.

  -Anadolu siyasi birlikten yoksundur.


  Bizans'ın Durumu:

  -Bizans sık sık taht kavgalarına sahne olmakta, tekfurlar merkezi dinlememekte ve kendi aralarında mücadele etmekteydiler.

  -Bizans elindeki güçsüz ordusunu da Balkanlar'dan gelecek Sırp ve Bulgar saldırılarına karşı kullanmaktadır.

  -Anadolu'da (İzmir, İznik, İzmit, Bursa gibi) küçük bir toprak parçası elinde kalmıştır.

  Balkanlar'ın Durumu:

  -Balkanlar'da da merkezi bir otorite bulunmamakta, en güçlüleri Sırp ve Bulgar krallıkları olmak üzere, Eflak, Boğdan, Bosna gibi prenslikler vardır.

  -Ayrıca Katolik Macarlar'ın saldırılarına uğruyorlardı.

  -Balkan halkı da Bizans halkında olduğu gibi baskıcı yönetim ve ağır hapisler altında ezilmekte ve Osmanlı'yı kurtarıcı olarak görmekteydiler. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Kösedağ savaşından sonra Anadolu Türk birliği bozulmuştur. Anadolu Türk birliği bozulması sonucunda yeni beylikler kuruldu. Anadolu siyasi birlikten çok fazla yoksundu.
+ Yorum Gönder