+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun
  Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devleti’nin en önemli yönetim organıydı. Devletin varlığını ve adaleti temsil ederdi. Osmanlının hayat bulduğu bir mekanizmaydı. Divan-ı Hümayun’un en önemli üyeleri; Padişah, Vezir-i Azam, Vezirler, Nişancı, v.b. kişilerden oluşurdu. Divanı Hümayun bugün ki bakanlar kurulu görevinde olan kurum ve kurul idi.

  Osmanlı Devleti'nde padişahın başkanlığında önemli devlet işlerini görüşmek üzere toplanan meclise, "Divan-ı Hümayun" denirdi. Divan'ı Orhan Bey kurmuştur.
  Divan, hangi din ve millete ait olursa olsun, kadın erkek herkese açıktı.
  Divan'da son söz padişaha aitti. Ancak padişah devlet işleri ile ilgili Divan üyelerine danışıp fikirlerini alırdı.
  Osmanlı Devleti'nin en önemli yönetim organlarından olan Divan-ı Hümayun, Yükselme Dönemi'nden sonra bozulmaya başladı. 19. yüzyılda II. Mahmut bu teşkilatı kaldırarak yerine Avrupa usulünde düzenlenmiş olan bakanlıkları kurdu. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Padişahın yanında bulunan görevli memurlara denir. Padişah devlet işleri ile ilgili Divan üyelerinin fikirlerini alırdı. Padişah vezir-i azam vezirler nişancı gibi kişilerden oluşurdu.
+ Yorum Gönder