+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Dağılma Dönemi Osmanlı Sadrazamları Listesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Dağılma Dönemi Osmanlı Sadrazamları Listesi
  Dağılma Dönemi Osmanlı Sadrazamları Listesi


  Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (1. sadareti) 11 Ağustos, 1773 7 Temmuz 1775 Türk (Safranbolulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Moralı Derviş Mehmed Paşa 7 Temmuz 1775 5 Ocak 1777 Türk (Moralı)
  Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa 5 Ocak 1777 1 Eylül 1778 Türk (Darendeli)
  Kalafat Mehmed Paşa 1 Eylül 1778 22 Ağustos 1779 Pomak
  Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa 22 Ağustos 1779 20 Şubat 1781 Türk, (Kırşehir Arabsun köyünden)
  Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (2. sadareti) 20 Şubat 1781 25 Ağustos 1782 Türk (Safranbolulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Yeğen Hacı Mehmed Paşa 25 Ağustos 1782 31 Aralık 1782 Türk
  Halil Hamid Paşa 31 Aralık 1782 30 Nisan 1785 Türk (Ispartalı). Sürgünde idam edilmiştir.
  Hazinedar Şahin Ali Paşa 30 Nisan 1785 25 Ocak 1786 Türk
  Koca Yusuf Paşa (1. sadareti) 25 Ocak 1786 28 Mayıs 1789 Gürcü. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa (1. sadareti) 28 Mayıs 1789 2 Ocak 1790 Çerkes. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Cezayirli Gazi Hasan Paşa 2 Ocak 1790 30 Mart 1790 Pomak (Drama(şehir)'da büyüme). Savaşta şehit olmuştur.
  Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa 16 Nisan 1790 12 Şubat 1791 Türk (Rusçuklu)
  Koca Yusuf Paşa (2. ve son sadareti) 12 Şubat 1791 1792 Gürcü. Ecelinden ölmüştür.
  Damat Melek Mehmed Paşa 1792 21 Ekim 1794 Boşnak veya Türk
  Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (3. ve son sadareti) 21 Ekim 1794 23 Ekim 1798 Türk (Safranbolulu). Sürgünde ecelinden ölmüştür.
  Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa (1. sadareti) 23 Ekim 1798 24 Haziran 1805 2 dönem sadrazamlık yapmıştır. Türktür.
  Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa 24 Eylül 1805 13 Ekim 1806 Türk
  Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Paşa 13 Ekim 1806 3 Haziran 1807 Türk
  Çelebi Mustafa Paşa 3 Haziran 1807 29 Temmuz 1808 Türk.
  Alemdar Mustafa Paşa veya (Bayraktar Mustafa Paşa) 29 Temmuz 1808 15 Kasım 1808 Türk, (Rusçuklu). Alemdar Vakası şeklinde anılan çatışmada şehit olmuştur.
  Çavuşbaşı Memiş Paşa 16 Kasım 1808 Aralık 1808 Türk. Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.
  Çarhacı Ali Paşa Aralık 1808 Mart 1809 Türk.
  Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa (2. ve son sadareti) Mart 1809 Şubat 1811 Türk
  Laz Aziz Ahmed Paşa Şubat 1811 Temmuz 1812 Laz
  Hurşid Ahmed Paşa Temmuz 1812 30 Mart 1815 Türk.
  Mehmed Emin Rauf Paşa (1. sadareti) 30 Mart 1815 6 Ocak 1818 5 dönem sadrazamlık yapmıştır. türk
  Burdurlu Derviş Mehmed Paşa 6 Ocak 1818 5 Ocak 1820 Türk (Burdurlu)
  Ispartalı Seyyid Ali Paşa 5 Ocak 1820 21 Nisan 1821 Türk (Ispartalı)
  Benderli Ali Paşa 30 Nisan 1821 21 Nisan 1821 Türk (Benderli). Kesin padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdır.
  Hacı Salih Paşa 30 Nisan 1821 11 Kasım 1822 Türk
  Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa 11 Kasım 1822 4 Mart 1823 Türk.
  Turnacızade Silahdar Ali Paşa 4 Mart 1823 Aralık 1823 Türk.
  Mehmed Said Galip Paşa Aralık 1823 15 Eylül 1824 Türk.
  Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa 15 Eylül 1824 26 Ekim 1828 Türk, (Benderli)
  Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa (1. sadareti) 26 Ekim 1828 Ocak 1829 Türk, (Darendeli). 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Reşid Mehmed Paşa Ocak 1829 17 Şubat 1833 Türk
  Mehmed Emin Rauf Paşa (2. sadareti) 17 Şubat 1833 8 Temmuz 1839 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Koca Mehmed Hüsrev Paşa 8 Temmuz 1839 29 Mayıs 1841 Türk
  Mehmed Emin Rauf Paşa (3. sadareti) 29 Mayıs 1841 7 Ekim 1841 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa (2. ve son sadareti) 7 Ekim 1841 3 Eylül 1842 Türk, (Darendeli)
  Mehmed Emin Rauf Paşa (4. sadareti) 3 Eylül 1842 31 Temmuz 1846 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Koca Mustafa Reşid Paşa (1. sadareti) 31 Temmuz 1846 28 Nisan 1848 6 dönem sadrazamlık yapmıştır.türk
  İbrahim Sarim Paşa 28 Nisan 1848 13 Ağustos 1848 Türk
  Koca Mustafa Reşid Paşa (2. sadareti) 13 Ağustos 1848 27 Ocak 1852 6 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Mehmed Emin Rauf Paşa (5. ve son sadareti) 27 Ocak 1852 7 Mart 1852 Türk
  Koca Mustafa Reşid Paşa (3. sadareti) 7 Mart 1852 7 Ağustos 1852 6 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Mehmed Emin Âli Paşa (1. sadareti) 7 Ağustos 1852 4 Ekim 1852 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Damat Mehmed Ali Paşa 4 Ekim 1852 14 Mayıs 1853 Türk
  Giritli Mustafa Naili Paşa (1. sadareti) 14 Mayıs 1853 30 Mayıs 1854 Mısırlı Türk. Uzun süre Girit valiliği yaptığından Giritli şeklinde anılır. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (1. sadareti) 30 Mayıs 1854 24 Kasım 1854 Türk (Kıbrıslı). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Koca Mustafa Reşid Paşa (4. sadareti) 24 Kasım 1854 4 Mayıs 1855 6 dönem sadrazamlık yapmıştır.türk
  Mehmed Emin Âli Paşa (2. sadareti) 4 Mayıs 1855 1 Aralık 1856 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Koca Mustafa Reşid Paşa (5. sadareti) 1 Aralık 1856 2 Ağustos 1857 6 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Giritli Mustafa Naili Paşa (2. ve son sadareti) 2 Ağustos 1857 23 Ekim 1857 Mısırlı Türk.
  Koca Mustafa Reşid Paşa (6. ve son sadareti) 23 Ekim 1857 7 Ocak 1858 Türk
  Mehmed Emin Âli Paşa (3. sadareti) 11 Ocak 1858 8 Ekim 1859 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (2. sadareti) 8 Ekim 1859 24 Aralık 1859 Türk (Kıbrıslı). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (1. sadareti) 24 Aralık 1859 27 Mayıs 1860 Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (3. ve son sadareti) 27 Mayıs 1860 6 Ağustos 1861 Türk, (Kıbrıslı)
  Mehmed Emin Âli Paşa (4. sadareti) 6 Ağustos 1861 22 Kasım 1861 5 dönem sadrazamlık yapmıştır. 2. Mesport
  Moderators

  Dağılma Dönemi Osmanlı Sadrazamları Listesi hakında bilgi


  Yusuf Kamil Paşa 6 Ocak 1863 3 Haziran 1863 Türk.
  Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa (2. ve son sadareti) 3 Haziran 1863 5 Haziran 1866 Türk
  Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (2. sadareti) Haziran 5 1866 Şubat 11 1867 Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Mehmed Emin Âli Paşa (5. ve son sadareti) 11 Şubat 1867 7 Eylül 1871 Türk
  Mahmud Nedim Paşa (1. sadareti) Eylül 1871 31 Temmuz 1872 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.türk
  Mithat Paşa (1. sadareti) 31 Temmuz 1872 19 Ekim 1872 Türk. Rusçuk kökenli, İstanbul doğumlu. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (3. sadareti) Ekim 1872 Şubat 1873 Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1. sadareti) 15 Şubat 1873 Mayıs 1873 Türk (Sakızlı). 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa Mayıs 1873 14 Şubat 1874 Kürt (Şirvanlı)
  Hüseyin Avni Paşa 14 Şubat 1874 25 Nisan 1875 Türk
  Sakızlı Ahmed Esad Paşa (2. ve son sadareti) Nisan 1875 Ağustos 1875 Türk (Sakızlı)
  Mahmud Nedim Paşa (2. ve son sadareti) 21 Ağustos 1875 Nisan 13 1876 Türk
  Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (4. sadareti) Nisan 1876 19 Aralık 1876 Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Mithat Paşa (2. sadareti) 19 Aralık 1876 5 Şubat 1877 Türk. Sürgünde idam edilmiştir. İdamı hakkında farklı görüşler öne sürülmektedir.
  İbrahim Edhem Paşa 5 Şubat 1877 11 Ocak 1878 Rum
  Ahmed Hamdi Paşa 11 Ocak 1878 4 Şubat 1878 Türk
  Ahmed Vefik Paşa 4 Şubat 1878 18 Nisan 1878 Türk (İstanbullu)
  Mehmed Sadık Paşa 18 Nisan 1878 Mayıs 1878 Türk
  Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (5. ve son sadareti) Mayıs 1878 Haziran 1878 Türk
  Mehmed Esad Saffet Paşa Mayıs 1878 Ekim 1878 Türk
  Tunuslu Hayreddin Paşa Ekim 1878 28 Temmuz 1879 Türk
  Ahmed Arifi Paşa 28 Temmuz 1879 Eylül 1879 Türk
  Küçük Mehmed Said Paşa (1. sadareti) 18 Ekim 1879 9 Haziran 1880 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Cenanizade Mehmed Kadri Paşa 9 Haziran 1880 12 Eylül 1880 Arap (Antepli Cenani ailesinden)
  Küçük Mehmed Said Paşa (2. sadareti) 12 Eylül 1880 2 Mayıs 1882 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Abdurrahman Nureddin Paşa (1. sadareti) 2 Mayıs 1882 12 Temmuz 1882 Türk. dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Küçük Mehmed Said Paşa (3. sadareti) 12 Temmuz 1882 30 Kasım 1882 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Ahmed Vefik Paşa 1 Aralık 1882 3 Aralık 1882 Türk
  Küçük Mehmed Said Paşa (4. sadareti) 3 Aralık 1882 24 Eylül 1885 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (1. sadareti) Eylül 1885 Eylül 1891 Türk (Kıbrıslı). 4 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kabaağaçlızade Ahmed Cevat Paşa Eylül 1891 Haziran 1895 Türk (Afyonkarahisar Kabaağaçlı, Şakirpaşalar ailesi)
  Küçük Mehmed Said Paşa (5. sadareti) 9 Haziran 1895 3 Ekim 1895 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (2. sadareti) Ekim 1895 Kasım 1895 Türk (Kıbrıslı). 4 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Halil Rıfat Paşa Kasım 1895 9 Kasım 1901 Türk
  Küçük Mehmed Said Paşa (6. sadareti) 13 Kasım 1901 15 Ocak 1903 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa 15 Ocak 1903 Temmuz 1908 Arnavut.
  Küçük Mehmed Said Paşa (7. sadareti) 22 Temmuz 1908 6 Ağustos 1908 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (3. ve son sadareti) Ağustos 1908 Şubat 1909 Türk (Kıbrıslı).
  Ahmed Tevfik Paşa (1. sadareti) 31 Mart 1909 Mayıs 1909 Türk. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Hüseyin Hilmi Paşa Mayıs 1909 Ocak 1910 Türk
  İbrahim Hakkı Paşa 12 Ocak 1910 29 Eylül 1911 Türk
  Küçük Mehmed Said Paşa (8. ve son sadareti) 4 Ekim 1911 17 Temmuz 1912 Türk
  Gazi Ahmed Muhtar Paşa 22 Temmuz 1912 29 Ekim 1912 Türk
  Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (4. ve son sadareti) Ekim 1912 23 Ocak 1913 Türk (Kıbrıslı)
  Mahmud Şevket Paşa 23 Ocak 1913 Haziran 11 1913 Türk. Görev başında suikaste uğramıştır.
  Said Halim Paşa 12 Haziran 1913 3 Şubat 1917 Türk kökenli Mısırlı. Sürgünde suikaste uğramıştır.
  Talat Paşa 4 Şubat 1917 8 Ekim 1918 Pomak (smolyanlıli). Sürgünde suikaste uğramıştır.
  Furgaç Ahmed İzzet Paşa 14 Ekim 1918 8 Kasım 1918 Türk. Kendi tercihiyle istifa etmiştir.
  Ahmed Tevfik Paşa (2. sadareti) 11 Kasım 1918 10 Mart 1919 Türk. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Damat Ferit Paşa (1. sadareti) 10 Mart 1919 4 Ekim 1919 Arnavut. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Ali Rıza Paşa 6 Ekim 1919 2 Mart 1920 Türk
  Hulusi Salih Paşa 8 Mart 1920 2 Nisan 1920 Abhaza
  Damat Ferit Paşa (2. ve son sadareti) 5 Nisan 1920 18 Ekim 1920 Arnavut. Sürgünde ecelinden vefat.
  Ahmed Tevfik Paşa (3. ve son sadareti) 21 Ekim 1920 17 Kasım 1922 Türk. Son sadrazamdır
+ Yorum Gönder