+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Rumeli Fatihi Lala Şahin Paşa Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Rumeli Fatihi Lala Şahin Paşa
  Rumeli Fatihi" Lala Şahin Paşa

  Lala Şahin Paşa


  Birinci Murad Hanın İzmit ve Bursa Sancak Beyliklerinde maiyetinde bulunan Lala Şahin Paşa, Rumeli'de fetihlerin başlaması üzerine Süleyman Paşanın emrinde vazife aldı. Çorlu ve Lüleburgaz'ın fetihlerinde bulundu. Birinci Murad Hanın, sultan olmasıyla kendisine Beylerbeyilik verildi. Bundan sonra, ordu kumandanı olarak vazife yaptı. 1361'de Edirne'nin fethine Rumeli Beylerbeyi olarak katıldı ve Zağra'yı fethetti. 1361'de kurulan Yeniçeri Ocağı fikrinin öncülüğünde bulundu. 1364'te müttefik Balkan Haçlı Ordusuna karşı Sırpsındığı Harbine katıldı. 1366'da Kuzeybatı Balkanlara karşı başlatılan harekata kumandanlık edip, Bulgaristan'daki Samaku ve İhtiman'a akın yaptı. Kırkkilise (bugünkü Kırklareli), Vize, Samaku, İhtiman feth edildi

  Haçlı Ordularına karşı
  Lala Şahin Paşa, 1368'de Çandarlı Halil Paşanın Vezir-i azam olmasıyla, Vezirliğe getirildi. Sırp-Bulgar ordularının saldırısı üzerine 1371'de Samaku Meydan Muharebesine yine aynı tarihte Haçlı Ordularına karşı Çirmen'de kazanılan harpte bulundu. 1372'de Rumeli'deki Firecik ve havalisinin fethine memur edilince, Bizans'ın içine girecek kadar harekatlar yaptı. 1373'te ilk Makedonya fütuhatına katıldı. Bu seferde, İskeçe, Drama, Korala, Zihne, Serez, Avrethisarı, Vardar Yenicesi ve Kararfirye kasabaları ve şehirleri fethedildi.

  Balkanlara çok hizmeti geçti
  Osmanlı Devletinin ilk Balkan fütuhatına katılıp, buralarda İslamiyetin yayılmasında hizmeti geçen Lala Şahin Paşa; Sultan Birinci Murad Hanın bütün bölgeyi fethetmek niyetiyle kurduğu muntazam planların tatbikçisidir. Osmanlı Sultanının bu gayesini gerçekleştirmek için çıktığı seferde, 1375'te Niş'in fethinden sonra, vefat ettiği sanılmaktadır
  Lala Şahin Paşa, 1348'de Bursa'da medrese, Kirmasti'de cami ve zaviye yaptırıp, vakfetmiştir. Hatırasına Edirne'de bir ilçe ile Bursa'da bir mahalleye adı verilmiştir 2. Sultan
  Devamlı Üye

  1361'de kurulan Yeniçeri Ocağı fikrinin öncülüğünde bulundu. 1364' te müttefik Balkan Haçlı Ordusuna karşı Sırpsındığı Harbine katıldı. 1372'de Rumeli'deki Firecik ve havalisinin fethine memur edilince, Bizans'ın içine girecek kadar harekatlar yaptı.
+ Yorum Gönder