+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sultan 4. Mustafa'nın Hanımları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sultan 4. Mustafa'nın Hanımları
  Sultan 4.Mustafa'nın Hanımları

  Sultan 4. Mustafa'nın eşleri oiarak sayın Oztuna Bey'de dört hanımdan bahsedilir, ki bunlar, Şevk-ı Nur, Dil Pezlr, Seyyare ve Peyk-i Dil isimli sultanhamınlardır. Bunların için-de Şevk-ı Nur Hanımefendi; 1784'de doğmuş vede 1812'de 28 yaşında olduğu halde vefat etmiş, Sirkeci'de Hamid-i Ev-vel türbesinde defnolunarak ebedi istiratgâhina konmuştur.

  Dilpezir Kadınefendi 1784'de doğmuş 1809'da 25 yaşında olduğu halde vefat etmişti*. Abdülhamid-i Evvel türbesine defnolunmuştur.

  Seyyare Hanımefendi ise 1786'da doğmuş, 1817'de 31 yaşında olduğu halde, vefat ederek o da diğer kumaları gibi aynı türbede defnolunmuştur.

  Peyk-i Dil ise, Çağatay Oluçay Bey'in listesine girememiş-tir. Oztuna Bey, bu hanımı kaydediyor ve şunları söylüyor:

  Kocası Mustafa'ya tahtda tek başına kalabilmesi için, 3. Se-lirn'i de, şehzade Mahmud'u da öldürmesini tavsiye edendir. Doğumu bilinmeyen bu hanımsultanm vefatı 29/tem-muz/1808'de, padişah 2. Mahmud'un emriyle, suç ortağı bir kaç câriye ile birlikte boğulmak, ayaklarına taş bağlanarak Marmara denizine atılma suretiyle katledilmişlerdir.

  4. Mustafa'nın bir tek kızı dünyaya gelmişse de bu doğum babasının vefatından beş ay, yirmi gün sonra olmuş ve 6 ay, 8 gün yaşamıştır. Peyk-i Dil hakkında Çağatay üluçay bey, dip notta bahsetmektedir. Öte tarafdan 4. Mustafa'nın katle-diliş sebebini Öztuna Bey, Alemdar Mustafa Paşanın şehid edilmesi sonrasında, Kandiralı İsyanı denilen isyanın socun-da yeniden taht'a geçirilmesini bahse konu eden isyancılar 2. Mahmud'un emriyle, katledilmesine zemin hazırlamış ol-dular. Tek kalabilmek için 3. Selim ile şehzade Mahmud'un öldürülmelerini emreden zihniyet, çok geçmedi ki aynı oyu-na düşerek ölümün kucağına uzandı. 2. Elif
  Devamlı Üye

  Sultan 4.Mustafa'nın dört hanımından bahsedilir.bunlar;
  Şevk-i Nur,Dil Pezrl,Seyyare ve Peyk-i dil kullanılmasının nedeni hanımlar anlamına gelir.
+ Yorum Gönder