+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Hakkında
  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi bilgileri


  1579 Sokullu’nun ölümünden, 1699 Karlofça Antlaşması'nın imzalanmasına kadar geçen sürede devletin ilerlemesinin yavaşladığı ve güç kaybına uğradığı dönemdir.

  A- İÇ NEDENLER

  1) Devlet idaresinin Merkezi yönetimin bozulması
  2) Askeri teşkilatın bozulması
  3) İlmiyenin(eğitimin) bozulması
  4) Maliyenin(Ekonomi) bozulması
  5) Toplum yapısının bozulması
  6) Coğrafi keşifler sonucu Osmanlı ticaret gelirlerinin azalması,Avrupaki altının çoğalmasıyla Akçenin değer kaybetmesi
  7) Toprak sisteminin bozulması
  8) Eyalet yönetiminin bozulması
  9) Toplum yapısının bozulması
  10) Osmanlı toplumunun kozmopolit yapısı

  B- DIŞ NEDENLER
  1) Devletin doğal sınırlarına ulaşması(Doğuda İran, Kuzeyde Rusya,Batıda Avusturya)
  2) Avrupa da merkezi krallıkların kurulması(Topun kullanılması,Feodalitenin çözülmesi)
  3) Avrupa’da Rönesans ve Reform sonucu bilim ve tekniğin gelişmesi
  4) Avrupa’nın coğrafi keşifle zenginleşmesi(Altın ve gümüş Avrupa’yı zenginleştirdi) 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Osmanlı padişahları genellikle ülkeyi kendileri yönetir ve sefere ordunun başında giderlerdi. Tahta geçen bazı padişahların küçük yaşta ve tecrübesiz olmalarından dolayı Duraklama Devrin'de bu durum ortadan kalktı.
+ Yorum Gönder