+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıca Şiirler (Sizde Ekleyebilirsiniz) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Osmanlıca Şiirler (Sizde Ekleyebilirsiniz)
  Osmanlıca en güzel şiirler


  Osmanlıca Şiir Başlığı


  Sanma şâhımherkesi sen.sâdıkane yâr olur.
  Herkesi sen,.. dostun mu sandın,..belki ol ağyâr olur.
  Sadıkâne..belki ol..âlemde bir. dildâr olur.
  Yâr olur, ağyâr olur, dildâr olur,. serdâr olur.  "Merdüm-i dideme bilmem ne füsûn etti felek
  Giryemi kildi hûn eksimi füzûn etti felek
  Sîrler pençe-i kahrimdan olurken lerzân
  Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek "
  Fatih Sultan Mehmed

  İmtisâl-i cihâd-ı Fillâh olupdur niyyetüm

  Dîn-i İslâm’ın mücerred gayretidür gayretüm.

  Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlullah ile

  Ehl-i küfr-i serteser kahreylemekdür niyyetüm.

  Enbiyâ vü evliyâya istinâdüm var benüm

  Lütf-i Hakdandur hemân ümmîd-i fethü-nusretüm.

  Nefsü mal ile n’ola kılsam cihânda ictihâd?

  Hamdülillah var gazâya sad hezârân rağbetüm.

  Ey Muhammed, mu’cizât-ı Ahmed-i Muhtâr ile (sallallahü aleyhi ve sellem)

  Umaram gâlib ola a’dâ-yı dîne devletüm. 2. Acil

  Osmanlıca Şiirler (Sizde Ekleyebilirsiniz) isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlıca şiirler