+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletine Etkileri Maddeler Halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletine Etkileri Maddeler Halinde
  Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletine Etkileri Maddeler Halinde  Coğrafi Keşifler, bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle evrensel bir özelliğe sahiptir.

  1-Akdeniz Limanları, Coğrafya Keşifler sonucunda önemini kaybetti. Ancak 1869da Süveyş Kanalı’nın İngilizler tarafından açılmasıyla bu limanlar yeniden önem kazanmıştır.

  2-Coğrafi Keşifler, Müslüman ülkeler açısından büyük zararlara neden olmuştur. İslam ülkeleri yoksullaşmış, Türkistan Hanlıkları giderek zayıflamış ve Ruslar karşısında gerilemiştir.
  3- Osmanlı İmparatorluğu, İpek ve Baharat Yollarına hakim olmasına rağmen yolların değişmesinden dolayı umduklarına ulaşamamıştır.
  4- Osmanlı İmparatorluğu, ticaret faaliyetlerini yeniden geliştirebilmek için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek zorunda kaldı.
  5-Coğrafi Keşiflerin etkisi bununla da kalmamış yeni keşfedilen yerlerden Avrupa ya taşınan değerli madenler ve Avrupa devletlerinin izlediği Merkantalist politikalar ,16. yy da Osmanlı ülkesinde büyük bir fiyat artışına (Enflasyon-Fiyat Devrimi)neden olmuştur.

  6-Ayrıca Osmanlı topraklarında kervan yolları boyunca faaliyet gösteren halk ve zanaatkârlar işsiz kaldı. Bu durum, Osmanlı Devleti’nde ekonomik sıkıntılara ve Celali İsyanları’na zemin hazırlamıştır.

  7-Osmanlı Devleti, Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizlilerle, Akdeniz hakimiyeti için de İspanyollarla mücadele etti. Endonezya’da savunma ve koruma savaşları yapan Osmanlı Devleti, Hristiyan Avrupa karşısında Doğu Kalkanı haline gelmiştir
 2. Zarafet
  Üye

  Coğrafi keşifleri ilk olarak Portekizliler başlatmış daha sonra bu ülkeye İspanyollar katılmıştır. Baharat yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, coğrafi keşiflerden en önemli yeri alıyor. Bu keşifler sonucunda Keşifler dünya tarihinde önemli sosyal siyasal ekonomik ve dini değişikliklere neden olmuştur.
+ Yorum Gönder


coğrafi keşiflerin osmanlı devletine etkileri,  coğrafi keşiflerin osmanlıya etkisi,  coğrafi keşiflerin osmanlıya etkileri,  coğrafi keşiflerin osmanlı ekonomisine etkileri,  coğrafi keşiflerin osmanlıya etkileri maddeler halinde,  cografi kesiflerin osmanliya etkisi