+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda En kısa osmanlı kronolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  En kısa osmanlı kronolojisi
  En kısa osmanlı kronolojisi

  en kısa osmanlı kronolojisi.jpg

  1299 - Osmanlı idaresinin bağımsız bir devlet halini aldığı sayılan geçerli tarih
  1326 - Bursa'nın fethi
  1354 - Şehzade Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi
  1364 - Sırpsındığı Zaferi
  1376 - Bulgaristan'ın Osmalı egemeliğine girmesi
  1386 - Sofya'nın fethi
  1389 - I.Kosova Savaşı ve murat Hüdavendigar'ın şehit edilmesi, Yıldırım Bayezit'in tahta çıkışı, Sırbistan'ın uyrukluğu altına alınması
  1391 - Selanik'in fethi
  1396 - Niğbolu Zaferi
  1402 - Ankara Savaşı, Yıldırım Bayezit'in esir düşmesi ve Osmanlı devletinde taht kavgalarının başlaması, Timur'un İzmir'i fethi
  1413 - Çelebi Mehmet'in Musa Çelebi'yi yenerek Edirne'de tahta çıkışı
  1432 - II.Mehmet (Fatih)'in doğumu
  1444 - II.Mehmet'in Edirne'de tahta çıkışı, II.Murat'ın kumandasında Varna Zaferi
  1448 - II.Kosova Savaşı
  1453 - (29 Mayıs) İstanbul'un fethi ve başkent oluşu
  1461 - Trabzon ve Mora'nın ele geçirilmesi
  1462 - Midilli Adası'nın fethi
  1463 - Bosna'nın fethi
  1466 - Konya'nın ele geçirilmesi, Karaman Devleti'nin Çöküşü
  1470 - Fatih Camisi'nin inşasının tamamlanması
  1472 - Topkapı Sarayı'nın inşası
  1473 - Otlukbeli Zaferi
  1480 - İtalya'da Otranto'nun fethi
  1485 - İlk Osmanlı - Mısır Savaşı
  1495 - (24/25 Şubat) Cem Sultan'ın ölümü
  1499 - İnebahtı fethi
  1512 - Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı
  1514 - (23 Ağustos) Yavuz'un Çaldıran Zaferi
  1515 - Haliç Tersanesi'nin Osmanlı Bahriyesi'ne merkez yapılması
  1516 - (24 Ağustos) Yavuz'un Mercidabık Zaferi
  1517 - (22 Ocak) Yavuz'un Ridaniye Zaferi, halifeliğin Osmanlılara geçişi, Mısır'ın fethi, Hicaz'ın Osmanlı topraklarına katılması, "Emanet-i Mukaddese" 'nin Topkapı Sarayı "Hırka-i Şerif Dairesi" 'ne nakli
  1521 - (8 Ağustos) Belgrat'ın ele geçirilmesi
  1522 - Sultanselim Camisi'nin bitirilmesi
  1522 - (20 Aralık) Rodos'un ele geçirilmesi
  1526 - (29 Ağustos) Mohaç Zaferi
  1529 - (27 Eylül) Kanuni'nin Viyana önlerine gelerek şehri kuşatması (kuşatmanın kaldırılması 14 Ekim1529)
  1532 - (25 Nisan) Kanunni'nin Almanya seferine hareketi
  1533 - (22 Haziran) Türk egemenliğini kabul eden Avusturya ile barış yapılması
  1534 - (28 Kasım) Bağdat'ın fethi
  1535 - Fransa'ya kapitülasyonların verilmeye başlanması
  1538 - (27 Temmuz) Aden Emareti'nin ele geçirilmesi
  1538 - (27 Ağustos) Osmanlı Donanması'nın Hindistan'da Gucerat Sahilleri'ne varması
  1538 - (28 Eylül) Barbaros'un Preveze Zaferi
  1541 - (29 Ağustos) Budin'in yeniden işgali ve Macaristan'ın topraklara katılması
  1546 - (4 Temmuz) Barbaros'un ölümü
  1553 - (15 Haziran) Turgut Reis'in, Fransa'yı korumak için Akdeniz Seferi'ne hareketi
  1555 - Fuzuli'nin ölümü
  1557 - (7 Haziran) İnşası tamamlanan Süleymeniye Camisi'nin halka açılması
  1559 - (30 Mayıs) Konya Ovası'n da iki kardeşin (Şehzade Beyazit ile Selim) takt için harbetmesi
  1565 - (17 Haziran) Turgut Reis'in şehit oluşu
  1569 - Sumatra Seferi ve Osmanlı egemenliğinin Uzak Doğu'ya dayanması
  1570 - Kıbrıs'ın fethi
  1574 - Edirne'de Selimiye Camisi'nin inşasının tamamlanması
  1574 - III.Murat'ın tahta çıkışı ve "Nizam-ı Âlem" bahanesiyle beş şehzadenin III.Murat tarafından idam ettirilmesi
  1595 - III.Mehmet'in tahta çıkışı ve birçoğu ana kucağından alınan 19 şehzadenin III.Mehmet tarafından idam ettirilmesi
  1596 - Haçova Meydan Savaşı
  1602 - Kanije Zaferi
  1620 - Lehistan'la savaş
  1656 - Köprülüler Devri'nin başlaması
  1663 - Avusturya Seferi
  1669 - Girit'in fethi
  1683 - Kandiya'nın ele geçirilmesi
  1683 - II.Viyana Kuşatması
  1699 - Karlofça Antlaşması
  1711 - Ruslar'la Prut Savaşı ve Antlaşması
  1715 - Osmanlı - www.alasayvan.net/ Venedik Savaşı
  1718 - Pasarofça Antlaşması, Lâle Devri'nin başlaması
  1727 - İlk basımevinin açılması
  1730 - III.Ahmet'in tahttan indirilmesi, I.Mahmut'un tahta çıkışı, Lâle Devri'nin sonu
  1739 - Belgrat Antlaşması
  1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması
  1789 - III.Selim'in tahta çıkışı
  1806 - Osmanlı - Rus Savaşı
  1808 - III.Selim'in öldürülmesi, Alemdar Olayı, II.Mahmut'un tahta çıkışı
  1826 - Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
  1827 - Navarin Olayı
  1829 - Edirne Antlaşması ve Yunanistan'ın bağımsızlığı
  1830 - Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali
  1832 - Mehmet Ali Paşa İsyanı
  1839 - Gülhane Hattı, Tanzimat'ın ilan edilmesi
  1841 - Boğazlar Antlaşması
  1853 - Kırım Savaşı
  1856 - Paris Antlaşması, Islahat Fermanı'nın ilanı
  1860 - Osmanlılar arasında ilk muhalefet teşkilatı
  1876 - Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V.Murat'ın saltanatı, Abdülhamit'in tahta çıkışı, İlk Osmanlı Kanun-i Esasisi'nin ilanı
  1877 - Rusya ile savaş
  1878 - Ayastefanos ve Berlin Antlaşması
  1881 - Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
  1882 - Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
  1885 - Şark-i Rumeli'nin Bulgaristan'a katılması
  1897 - Yunan Savaşı, Girit'in Osmanlı Devleti'nden ayrılması
  1905 - Mustafa Kemal'in "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti" 'ni kurması
  1908 - II.Meşrutiyet'in www.alasayvan.net/ ilanı
  1909 - 31 Mart Vakası, II.Abdülhamit'in indirilmesi
  1911 - Osmanlı - İtalya Savaşı
  1912 - Balkan Savaşı, Balkanlar'ın Osmanlı Devleti'nden ayrılması
  1914 - I.Dünya Savaşı
  1915 - Mustafa Kemal'in Çanakkale Boğazı'nda muzaffer savaşları
  1918 - Mondros Mütarekesi
  1920 - İstanbul'un Müttefikler tarafından
  işgal altına alınması, Osmanlı Devleti'nin çöküşü
  1922 - Saltanatın kaldırılması ve Osmanlı Devleti'nin sonu 2. Acil

  En kısa osmanlı kronolojisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlı imparatorluğu padişahları kronolojisi,  padişah kronolojisi,  osmanlı kronolojisi kısa