+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda İlmiye Sınıfı (Ehl-i Şer) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İlmiye Sınıfı (Ehl-i Şer)
  İlmiye Sınıfı (Ehl-i Şer)

  İlmiye, alimler sınıfıdır. Aynı zamanda devlet adamlarının yetiştirilmesiyle ilgilenirlerdi. Şeyhülislam, kazaskerler, kadılar ve müderrisler bu sınıf içerisinde yer alır.


  Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı, bahsedilen farklı alanlarda bulunan görevlilerin hepsi, medresede eğitim görmektedir. Medreseler, ilmiye sınıfını oluşturacak olan bireylere; hoca, yargı organı ve din görevlisi türünden görevler yüklenebilecek biçimde bir eğitim vermektedir. İlmiye sınıfı, hiyerarşik bir teşkilat olarak örgütlenmiştir. Dar anlamda ilmiye teşkilatı; tarik-i tedris ve tarik-i kaza'dan oluşturulmuş olup şeyhülislam bu teşkilatın en yüksek mevkiinde bulunmuştur. Yargıçlık ve öğretim görevini örgütleyen ilmiye teşkilatı, aynı zamanda padişah tarafından bahşedilen, ayrıcalık ve onur olarak da nitelenebilir. Ulema sınıfının özerkliği, ayrıcalığın sağlanmasıyla birlikte gelişmiştir. Bu sıkı hiyerarşi kurallara uygun atama ve terfi usulunü sağlamış, dolayısıyla ulema atamalarında dış yetkililerin müdahaleleri önlenmiştir. Ayrıca, kadılar mahkeme harçlarını, müderrisler ise vakıf ücretini alma hakkını kazanıyordu.


  lmiye-s-n-f-ehl-i-er-.jpg


  Soldan sağa:

  •Baş Muhzir, sadaret dairesi muhafızı
  •Mekke Kadısı, mekke baş hakimi
  •Rumeli Kazaskeri, rumelideki kadıların amiri
  •Nakib-ül-eşraf, peygamber soyundan olanların başı
  •İstanbul Kadısı, İstanbul baş hakimi

  Osmanlılarda medrese eğitimi ilk olarak Orhan Bey zamanında başlamıştır. İhtisaslaşma ise ilk Dârül-Hadis medresesinin 13. yüzyılın ikinci yarısında, I. Murat zamanında Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından İznik'te kurulması ile başlamıştır. Diğer bir ihtisas medresesi olan Darüt Tıb kurumları ise ilk olarak Yıldırım Bayezid tarafından Bursa'da yapılmış olup inşası 1389 tarihinde tamamlanmıştır. Zamanla sayıları artmış ve 15. yüzyılda Edirne'deki Darülhadis en önde gelen medrese konumuna gelmiştir.
  Fatih Sultan Mehmet tarafından, İstanbul'un fethini takiben, sekiz kilise medreseye çevrilmiş ve ilk defa bir fakültenin temeli atılmıştır. Bu sekiz medreseye Sahn-ı Seman adı verilmiştir. Ayrıca bu medreselere öğrenci yetiştirmek amacıyla, musıla-ı sahn veya tetimme medreseleri adıyla anılan lise hükmünde okullar da kurulmuştur. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  İltimas ve rüşvetle pek çok kişi kadılık ve müderrislik görevlerine atanmışlardır. İhtisaslaşma ise ilk Darül-Hadis medresesinin 13. yüzyılın ikinci yarısında, 1. Murat zamanında Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından İznik'te kurulması ile başlamıştır.Osmanlılarda medrese eğitimi ilk olarak Orhan Bey zamanında başlamıştır.
+ Yorum Gönder


Kazasker,  ilmiye sınıfı,  medrese eğitimi,  ilmiye,  osmanlı kazasker,  kadılar